สอบถาม user name และ password ของ Emerald Management Plus

เริ่มโดย arin, กุมภาพันธ์ 15, 2013, 11:06:02 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เรียนเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  สำนักหอสมุดกลาง

ผมนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต    คณะบริหารธุรกิจ
รหัสนักศึกษา  4367  5990  3217  2207

ขอสอบถาม Username และ Password  เพื่อเข้าหาข้อมูล ใน Emerald หน่อยครับ

ขอบคุณมากครับ

                       ต้องการเข้าใช้  Emerald Management Plus หรือฐานข้อมูลที่อยู่ในส่วนของ Reference Database  ต้องปฏิบัติดังนี้

          1. ต้องมีรหัสผ่านการใช้ Internet ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง                     
                    Emerald Management Plus เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ในส่วนของ Reference Database ที่ http://www.lib.ru.ac.th/  หากต้องการสืบค้นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้องลงทะเบียนขอใช้ Internet ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อน ที่  https://auth.ru.ac.th:6082/php/uid.php?vsys=1&url=http://10.4.52.9%2findex.html
                   ผู้ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก (ลงทะเบียนเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ท) สามารถสมัครได้ที่
http://10.4.52.20/Authen/index.php?r=site/menuRegister (การลงทะเบียน สมัครสมาชิกได้ที่ ม.ร. เท่านั้น) หากเคยลงทะเบียนแล้ว ลืมรหัสผ่าน ให้นักศึกษาติดต่อสถาบันคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ศูนย์เฉพาะกิจโทร 0-2310-8800 ต่อ 2244

        2. เมื่อต้องการสืบค้นข้อมูลในส่วนของ Reference Database ภายนอก ม.ร. ต้องศึกษา ดังนี้         
   
              1.ข้อตกลงในการใช้ Proxy Server ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
              2.วิธี Set up ใช้งาน Proxy Server เพื่อเข้าใช้ Reference Databases
                          (ต้อง Set up ใช้งาน Proxy Server กับเครื่องที่ใช้ก่อนสืบค้นข้อมูลภายนอกมหาวิทยา ม.ร.)
                  ได้ที่บริการ Proxy Server - http://www.lib.ru.ac.th/service/lib_proxy.html
   
หากพบปัญหาการใช้งาน Proxy Server สอบถามการใช้งาน Proxy Server ได้ที่ คุณสุชล แก้วประทุม โทร. 0-2310-8635 e-mail:admin@lib.ru.ac.th