อยากทราบเรื่องการพัฒนาโปรแกรมค่ะ

เริ่มโดย mywings, กุมภาพันธ์ 25, 2009, 07:27:36 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

กำลังลังทำเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการบริหารโรงแรมค่ะ
เลยอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
"ประวัติ ทฤษฎีการบริหาร(จัดการ)โรงแรม
โครงสร้างโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรม
ทฤษฎีระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การเชื่อต่อApplicationกับฐานข้อมูล"

จะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้างคะ
รบกวนด้วยนะคะ.....ขอบคุณค่ะ.. :D

สวัสดีค่ะ
         ได้ส่งรายชื่อวิทยานิพนธ์ มาให้ 5 เรื่อง ให้ศึกษาหรือเป็นแนวทางในการค้นหาข้อมูล  ทั้ง 5 เรื่อง สามารถสืบค้นได้ที่ ฐานข้อมูล Digital Collection 1, 2, 3  ที่ http://www.lib.ru.ac.th/  ในส่วนของ Reference Database  สามารถอ่านฉบับเต็มได้  เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมากไม่สะดวกส่ง ทางบริการ Ask a Librarian   (หากต้องการ CD  วิทยานิพนธ์ทั้ง 5 เรื่อง ติดต่อ  อโณชา  ที่ชั้น ลอย อาคาร 3 )

คทาวุธ แก้วบรรจง. (2546).  ระบบการควบคุมงานบริการภายในโรงแรมโดยใช้สมาร์ทการ์ด กรณีศึกษา โรงแรมซิตี้ปาร์ค จังหวัดน่าน.  มีที่ มหาวิทยาลัย   
            เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ณัฐกฤติ  เหล่าทวีทรัพย์. (2550).  การศึกษาทัศนคติของลูกค้าและความคุ้มค่าขององค์กรในการประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการโรงแรม : กรณีศึกษา
          โรงแรมบ้านมุก รีสอร์ท แอนด์ สปา. มีที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนชัย จงเฟื่องปริญญา. (2544). ระบบข้อมูลโรงแรมและรีสอร์ท. มีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลาวัลย์ วงศ์ญาพรหม. (2546). ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารกิจการโรงแรม  มีที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สุกัญญา เบญจวนิช. (2544). การพัฒนาต้นแบบระบบการสำรองห้องพักโรงแรมผ่านอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่. มีที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
           พระนครเหนือ.
        ----------------------------------------------------
ประจิต หาวัตร ศรัณย์ ชูเกียรติ. 2544. รายงานผลการวิจัยการใช้อินเตอร์เน็ตในการส่งเสริมธุรกิจโรงแรมและที่พักตากอากาศในประเทศไทย ปัญหาและแนว
           โน้มจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 23,88( มิ.ย. 2544) หน้า 51-66 ตาราง     ที่ชั้น 2 อาคาร 2 
สุทธาวุธ ปิยวงศ์พิพัฒน์. 2550. โครงงานการบริการเว็บเพื่อการบริหารจัดการโรงแรม.   (PJ.2550 / 3954) มีที่ ม.จุฬา

ขอบคุณมากๆค่ะที่ช่วยหาข้อมูลให้
แต่คงต้องให้เพื่อนเอาให้ค่ะ
เพราะส่วนตัวแล้วบ้านอยู่ไกล
ขอบคุณค่ะ