กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

#91
เรียนนักศึกษา

การคิดค่าปรับหนังสือหายและเกินกำหนดส่ง ห้องสมุดจะหยุดคิดค่าปรับในวันที่นักศึกษามาแจ้งหนังสือหาย และ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดรับเรื่องนี้ไว้ค่ะ ในกรณีนี้ ห้องสมุดจะไม่คิดค่าปรับในวันหยุด จะคิดค่าปรับเฉพาะวันที่ห้องสมุดเปิดทำการ

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สำนักหอสมุดกลาง ปิดให้บริการชั่วคราว ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถ้าห้องสมุดเปิดให้บริการเมื่อไหร่ ให้นักศึกษามาติดต่อและแจ้งเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนฯ ได้เลยค่ะ

ในกรณีนี้ การดำเนินการค่าปรับกรณีหนังสือหาย และนักศึกษานำตัวเล่มมาชดใช้
ค่าปรับหนังสือ นับจากวันที่ ครบกำหนด (ไม่นับวันที่ห้องสมุดปิดทำการ) จนถึงวันที่ นักศึกษาแจ้งหนังสือหายและมี จนท.รับเรื่องไว้ + ค่าดำเนินการ เล่มละ 100 บาท

คำแนะนำ : ก่อนที่ นักศึกษาจะหาหนังสือเล่มใหม่มาทดแทนเล่มที่สูญหาย ให้นักศึกษาติดต่อและปรึกษาเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ก่อน เพราะการซื้อหนังสือทดแทนเล่มที่หาย จะต้องซื้อเล่มที่เหมือนกับที่ทำหาย  ห้ามผิดเพี้ยน  ปีพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ต้องเท่ากันหรือใหม่กว่า  เก่ากว่าเล่มที่หายไม่ได้

ขออภัยในความไม่สะดวก ค่ะ
วัชราภรณ์

#92
สวัสดีค่ะ
ดิฉันนักศึกษารหัส 5904505772 ได้ทำการยืมหนังสือ 3 เล่มและมีกำหนดส่งตั้งแต่วันที่ 26 และ 30 พฤศจิกายน 2020 ค่ะ สืบเนื่องจากดิฉันได้ทำหนังสือหาย 2 เล่ม ยังหาไม่พบขณะนำเดินทางไปอ่านที่ต่างจังหวัด จึงได้สืบค้นข้อมูลทางหอสมุดว่าจะต้องหาหนังสือแบบเดิมมาคืนพร้อมเงินอีก 100 บาทต่อเล่ม ดิฉันจีงอยากทราบว่า หากดิฉันได้ทำตามข้อกำหนดของทางหอสมุดแล้ว ดิฉันจะต้องจ่ายค่าปรับ  3บาท/วัน ด้วยอีกหรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ
#93
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การให้บริการในช่วงปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ (ตั้งแต่วันที่ 19-30 เม.ย. 2564)

ด้วยสำนักหอสมุดกลางประกาศปิดทำการสำนักหอสมุดกลางชั่วคราว เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการที่ต้องการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลางจึงได้ออกมาตรการการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดวิทยาลัยวิทยาเขตบางนา ดังต่อไปนี้

1. สมาชิกห้องสมุด ที่ยืมหนังสือและมีกำหนดส่งคืนตั้งแต่วันที่ 16-30 เม.ย. 2564 สามารถนำหนังสือมาคืนได้ตั้งแต่วันที่ 11-31 พ.ค. 2564 โดยไม่เสียค่าปรับ
          ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการหนังสือ ที่มีการค้างส่งคืนสำนักหอสมุดกลางได้ด้วยตนเอง
                    1) ทางเว็บไซต์ - https://library.lib.ru.ac.th/ โดยเลือกเมนู "ตรวจสอบการยืม-คืน/ยืมต่อ" หรือ "View Your Library Record" ทางด้านขวาของหน้าจอ
                    2) ทางลิงก์ตรงเว็บไซต์ - https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx


2. สมาชิกห้องสมุด (นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) ที่มีความจำเป็นต้องติดต่อกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้รับอนุญาตให้เข้าภายในมหาวิทยาลัยได้นั้น สามารถนำหนังสือมาคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติบริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)

3. สมาชิกห้องสมุด (นักศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง) สามารถยืมหนังสือได้โดยส่งคำขอยืมหนังสือที่มีความจำเป็นต้องใช้ โดยกรอกแบบฟอร์มส่งคำขอรายการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทางเว็บไซต์ https://www.lib.ru.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2130-8636

ประกาศที่เกี่ยวข้อง
• ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ปิดทำการสำนักหอสมุดกลางชั่วคราว (ตั้งแต่วันที่ 16-30 เม.ย. 2564) [ คลิกอ่านประกาศ ]#94
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ปิดทำการสำนักหอสมุดกลางชั่วคราว

สำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดวิทยาเขตบางนาขอปิดให้บริการชั่วคราวฯ ตั้งแต่วันที่ 16-30 เม.ย. 2564 เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น สำนักหอสมุดกลางจะพิจารณาดำเนินการเปิดให้บริการต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


ประกาศที่เกี่ยวข้อง
• ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การให้บริการในช่วงปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ (ตั้งแต่วันที่ 19-30 เม.ย. 2564) [ คลิกอ่านประกาศ ]
#95
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดให้บริการ วันที่ 12-15 เม.ย. 2564 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

The Ramkhamhaeng University Library
will be closed on 12-15 April 2021 for Songkran Festival.

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

สอบถามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2310-8636
ขอบคุณที่ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
• วันที่ 9 เม.ย. 2564 สำนักหอสมุดกลาง ปิดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ (เปิดให้บริการเวลา 8.30-16.30 น.)
• วันที่ 10-11 เม.ย. 2564 สำนักหอสมุดกลาง ปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ
#96
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 10-11 เม.ย. 2564

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

ประกาศที่เกี่ยวข้อง
• วันที่ 9 เม.ย. 2564 สำนักหอสมุดกลาง ปิดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ (เปิดให้บริการเวลา 8.30-16.30 น.)
• วันที่ 12-15 เม.ย. 2564 สำนักหอสมุดกลาง ปิดให้บริการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
#97
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 9 เม.ย. 2564
โดยจะเปิดให้บริการเวลา 8.30-16.30 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdfประกาศที่เกี่ยวข้อง
• วันที่ 10-11 เม.ย. 2564 สำนักหอสมุดกลาง ปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ
• วันที่ 12-15 เม.ย. 2564 สำนักหอสมุดกลาง ปิดให้บริการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
#98
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดให้บริการ วันที่ 6 เม.ย. 2564 เนื่องในวันจักรี

The Ramkhamhaeng University Library
will be closed
on 6 April 2021 for Chakri Day.

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

ขอบคุณที่ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]
#99
เรียนคุณชุติมา

ทางสำนักหอสมุดกลาง ได้แจ้งไปที่สถาบันคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบและแก้ไข ให้แล้วค่ะ

ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง : e-Books, Ramkhamhaeng University (http://e-book.ru.ac.th/)
นักศึกษาสามารถแจ้งโดยตรง ได้ที่

สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108845 หรือ Facebook : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วัชราภรณ์
#100
เรียน คุณชุติมา

สำนักหอสมุดกลางอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดหาร้านค้าเพื่อให้บริการถ่ายเอกสารที่ห้องสมุด
หากนักศึกษาต้องการใช้หนังสือ สามารถยืมหนังสือไปถ่ายได้ที่คณะมนุษยศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ได้ค่ะ ราคาค่าถ่ายเอกสารหน้าละ 0.50 บาท ค่ะ หากถ่ายเอกสารเป็นจำนวนมากราคาก็ลดลงไปอีกค่ะ

ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

วัชราภรณ์