กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้
Ask a Librarian : บรรณารักษ์จะค้นหาคำตอบ และตอบคำถามในกระทู้ของท่านภายใน 48 ชั่วโมง
     หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2310-8646 และ 0-2310-8648
     e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกท่าน
เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อการค้นคว้าวิจัย (Reference Database) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


การอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Google Meet

ฐานข้อมูล IQNewsClip & NewsCenter
จะมีการอบรม ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 10.30-12.00 น.
วิทยากรโดย คุณอรรณพ สุทธิศิริ จากบริษัทอินโฟเควสท์ จำกัด
         ชมการบรรยายย้อนหลัง : https://youtu.be/zontQC29QhA

ฐานข้อมูลในเครือ EBSCO (ครอบคลุมฐานข้อมูล Medline Complete, Business Source Complete และ Political Science Complete)
จะมีการอบรม ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.
วิทยากรโดย คุณมนทกานติ จันทรวรินทร์ Sale Manager, EBSCO Information Service จากบริษัท ไลเบอร์เทค จำกัด
         ชมการบรรยายย้อนหลัง : https://youtu.be/0QgmvhkW8Cs


ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ - https://forms.gle/Qekxh6hs4NjiLmL57
(*สามารถเข้าอบรมทุกฐานข้อมูล หรือเลือกเข้าอบรมเฉพาะฐานข้อมูลที่สนใจได้)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
          คุณนายา อัครกิจเมธา และคุณสาธินา สุธรรมนิรันดร์ โทร. 0-2310-8646
                    e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th
                    Inbox Facebook's page ชื่อ "บริการสารสนเทศ RU Library" : https://m.me/ramlibservice
                    Line OA : @063sqrqe

โปรแกรมฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ - https://www.lib.ru.ac.th/services/train1.php
22

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกท่าน
เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อการค้นคว้าวิจัย (Reference Database) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


การอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Google Meet

ฐานข้อมูล Gale e-Book และ Gale Academic OneFile Select
จะมีการอบรม ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น.
วิทยากรโดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากสำนักพิมพ์ Gale, a Cengage Company
         ชมการบรรยายย้อนหลัง : https://youtu.be/0imvnJbjk3Q

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ - https://forms.gle/Qekxh6hs4NjiLmL57
(*สามารถเข้าอบรมทุกฐานข้อมูล หรือเลือกเข้าอบรมเฉพาะฐานข้อมูลที่สนใจได้)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
          คุณนายา อัครกิจเมธา และคุณสาธินา สุธรรมนิรันดร์ โทร. 0-2310-8646
                    e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th
                    Inbox Facebook's page ชื่อ "บริการสารสนเทศ RU Library" : https://m.me/ramlibservice
                    Line OA : @063sqrqe

โปรแกรมฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ - https://www.lib.ru.ac.th/services/train1.php
23

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกท่าน เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อการค้นคว้าวิจัย (Reference Database) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Google Meet

ฐานข้อมูลกฎหมาย 3 มิติ
จะมีการอบรม ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.30-12.00 น.
วิทยากรโดย คุณพิชัย โชติชัยพร จากห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็ดว๊านซ์ลีกัลเทคโนโลยี
          ชมการบรรยายย้อนหลัง : https://youtu.be/ZU-KE6w8Hfg

ฐานข้อมูล Oxford Law
จะมีการอบรม ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.
วิทยากรโดย คุณอรวรรณ หอหิรัณย์ขจร จากบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด
         ชมการบรรยายย้อนหลัง : https://youtu.be/-2LbyfkaAhs

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ - https://forms.gle/Qekxh6hs4NjiLmL57
(*สามารถเข้าอบรมทุกฐานข้อมูล หรือเลือกเข้าอบรมเฉพาะฐานข้อมูลที่สนใจได้)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
          คุณนายา อัครกิจเมธา และคุณสาธินา สุธรรมนิรันดร์ โทร. 0-2310-8646
                    e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th
                    Inbox Facebook's page ชื่อ "บริการสารสนเทศ RU Library" : https://m.me/ramlibservice
                    Line OA : @063sqrqe

โปรแกรมฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ - https://www.lib.ru.ac.th/services/train1.php
24

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกท่าน เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อการค้นคว้าวิจัย (Reference Database) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Google Meet และมีฐานข้อมูลให้เลือกเข้าอบรม ดังนี้

1. ฐานข้อมูลกฎหมาย 3 มิติ
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.30-12.00 น.
วิทยากรโดย คุณพิชัย โชติชัยพร จากห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็ดว๊านซ์ลีกัลเทคโนโลยี
          ชมการบรรยายย้อนหลัง : https://youtu.be/ZU-KE6w8Hfg

2. ฐานข้อมูล Oxford Law
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.
วิทยากรโดย คุณอรวรรณ หอหิรัณย์ขจร จากบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด
         ชมการบรรยายย้อนหลัง : https://youtu.be/-2LbyfkaAhs

3. ฐานข้อมูล Gale e-Book และ Gale Academic OneFile Select
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น.
วิทยากรโดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากสำนักพิมพ์ Gale, a Cengage Company
         ชมการบรรยายย้อนหลัง : https://youtu.be/0imvnJbjk3Q

4. ฐานข้อมูล IQNewsClip และ NewsCenter
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 10.30-12.00 น.
วิทยากรโดย คุณอรรณพ สุทธิศิริ จากบริษัทอินโฟเควสท์ จำกัด
         ชมการบรรยายย้อนหลัง : https://youtu.be/zontQC29QhA

5. ฐานข้อมูลในเครือ EBSCO (ครอบคลุมฐานข้อมูล Medline Complete, Business Source Complete และ Political Science Complete)
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.
วิทยากรโดย คุณมนทกานติ จันทรวรินทร์ Sale Manager, EBSCO Information Service จากบริษัท ไลเบอร์เทค จำกัด
         ชมการบรรยายย้อนหลัง : https://youtu.be/0QgmvhkW8Cs

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ - https://forms.gle/Qekxh6hs4NjiLmL57
(*สามารถเข้าอบรมทุกฐานข้อมูล หรือเลือกเข้าอบรมเฉพาะฐานข้อมูลที่สนใจได้)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
          คุณนายา อัครกิจเมธา และคุณสาธินา สุธรรมนิรันดร์ โทร. 0-2310-8646
                    e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th
                    Inbox Facebook's page ชื่อ "บริการสารสนเทศ RU Library" : https://m.me/ramlibservice
                    Line OA : @063sqrqe

โปรแกรมฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ - https://www.lib.ru.ac.th/services/train1.php
25
เนื่องด้วยสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปิดใช้พื้นที่บริการภายในอาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ตามประกาศ -> https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8133.0
จึงเปิดรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ อาทิเช่น หนังสือ และวารสาร เป็นต้น

โดยขอแนะนำขั้นตอนการรับบริจาค และข้อตกลงระหว่างผู้บริจาค / ผู้รับบริจาค ในการบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ กับสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังนี้

🌷 ขั้นตอนการรับบริจาค - https://www.lib.ru.ac.th/donation/?page_id=8
🌷 ข้อตกลงระหว่างผู้บริจาค / ผู้รับบริจาค - https://www.lib.ru.ac.th/donation/?page_id=2

ℹ️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ กับสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สามารถติดต่อได้ที่บรรณารักษ์ "หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ"
ชั้น 5 อาคาร 2 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
📞 โทร. 0-2310-8645 (ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)

ิติดตามรายละเอียดได้ที่ :
เว็บไซต์บริจาคทรัพยากรสารสนเทศ กับสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง - https://www.lib.ru.ac.th/donation

26
Ask a Librarian / การติดตั้ง Proxy Server
« กระทู้ล่าสุด โดย naya เมื่อ มีนาคม 04, 2022, 11:58:23 AM »

ฐานข้อมูลออนไลน์ส่วนใหญ่จะต้องติดตั้ง Proxy Server ก่อนเข้าใช้งาน
สามารถดูวิธีการติดตั้ง Proxy Server ได้ที่ลิงก์นี้ >>> https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_proxy.php
27
Ask a Librarian / การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
« กระทู้ล่าสุด โดย naya เมื่อ มีนาคม 04, 2022, 11:04:01 AM »
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง บอกรับฐานข้อมูลออนไลน์จำนวน 9 ฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนและการทำงานวิจัย ได้แก่

          1. ฐานข้อมูล Emerald Management 
          2. ฐานข้อมูลกฎหมาย 3 มิติ (3 D Lawdatabase) เข้าใช้ด้วยUsername : lib-ru2555 และ Password : lib-ru2555
          3. ฐานข้อมูล NewsCenter  ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมล @rumail.ru.ac.th เท่านั้น
          4. ฐานข้อมูล iQNewsClip ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมล @rumail.ru.ac.th เท่านั้น]         
          5. ฐานข้อมูล Oxford Law Online
          6. ฐานข้อมูล Business Source Complete (BSC) สามารถเข้าใช้งานด้วย User ID : ram และ Password : library@2562
          7. ฐานข้อมูล Political Science Complete (PSC) สามารถเข้าใช้งานด้วย User ID : ram และ Password : library@2562
          8. ฐานข้อมูล Medline Complete สามารถเข้าใช้งานด้วย User ID : ram และ Password : library@2562
          9.  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale E-Book ลงชื่อเข้าใช้งาน ด้วยอีเมล @rumail.ru.ac.th

สำหรับฐานข้อมูล Emerald Management จะต้องใช้หมายเลข OAN เพื่อลงทะเบียนใช้งานจากอินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย
และ ฐานข้อมูล Oxford Law Online สามารถใช้ Username และ Password กลางที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้
** กรอกข้อมูลเพื่อขอหมายเลข OAN, Username, และ Password ได้ที่ลิงก์นี้ >>> https://forms.gle/M1EPqgEQstQ5jo5t9 (ต้องใช้อีเมล @rumail.ru.ac.th)
28
ในกรณีของการลงทะเบียนเรียน วิชาเรียน การสอบ สถานภาพนักศึกษา/พรีดีกรี และอื่นๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวป. ม.รามฯ >>>  http://www.regis.ru.ac.th/
ติดตามข่าวที่ Facebook Fanpage >>> https://www.facebook.com/sorworporCOP/ 
หรือติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้


 
29
Ask a Librarian / บริการระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)
« กระทู้ล่าสุด โดย naya เมื่อ มีนาคม 04, 2022, 10:53:02 AM »

นักศึกษาและบุคลากรของม.รามฯ สามารถทำเรื่องยืมทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดอื่นๆ ได้
เฉพาะทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สามารถอ่านรายละเอียด ข้อกำหนด และขั้นตอนการยืมระหว่างห้องสมุดได้จากลิงก์นี้ >>> https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_interlibrary-loan.php


นักศึกษาและบุคลากรของม.รามฯ  สามารถยืมหนังสือได้จากทุกห้องสมุดของม.รามฯ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565

โดยการยืม-คืนหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

      1. ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นสมาชิกห้องสมุด โดยสามารถสมัครสมาชิก ณ ห้องสมุดม.รามฯ ได้ทุกสาขา
      2. จำนวนสิทธิ์การยืมให้ยึดถือระเบียบการยืม-คืนตามประเภทของสมาชิก และเงื่อนไขของห้องสมุดที่เข้าใช้บริการ
      3. ผู้ใช้บริการต้องส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ ณ ห้องสมุดที่ทำรายการยืมมาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ส่งคืนต่างห้องสมุด


30
Ask a Librarian / การสั่งซื้อหนังสือและตำราเรียน
« กระทู้ล่าสุด โดย naya เมื่อ มีนาคม 04, 2022, 10:50:04 AM »

การสั่งซื้อหนังสือ ตำราเรียน หรือติดตามการจัดส่ง นักศึกษาสามารถต้องสอบถามไปที่ที่สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8757

หรือติดตามรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.rupress.ru.ac.th และ Facebook Fanpage : ฝ่ายสารสนเทศการบริการทางไปรษณีย์ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงนักศึกษาสามารถเข้าไปเลือกอ่านตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตามรายวิชาต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้จากเว็บไซต์ http://e-book.ru.ac.th/


หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10