กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

#11
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ
RU Book Fair 2022 : Read to the Future
รูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live เพจ "Ramkhamhaeng University Library" (https://www.facebook.com/ramlibrary)
ในวันพฤหัสฯ ที่ 7 กรกฎาคม 2565กิจกรรมที่น่าสนใจ ในแต่ละช่วง มีดังนี้

เวลา 09.00 - 09.30 น.
          พิธีเปิดโครงการ RU Book Fair 2022 : Read to the future
          โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เวลา 09.30 - 10.00 น.
          แนะนำฐานข้อมูล e-Book
          โดยคุณธนกฤต ลภัสศิริกุล ตัวแทนจาก บริษัท Cengage Learning Asia Pte. Ltd.

เวลา 10.00 - 12.00 น.
          เสวนาเรื่อง "เปิดใจคุณหมอนักเขียน : เคล็ดลับในการเขียนนิยาย ให้ประสบความสำเร็จ"
          กับนักเขียน นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ เจ้าของนามปากกา "พงศกร"

เวลา 12.00 - 12.30 น.
          กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พร้อมร่วมลุ้นรางวัล

เวลา 12.30 - 13.00 น.
          แนะนำฐานข้อมูล e-Book
          โดยคุณผดุงเกียรติ สงครามรอด ตัวแทนจาก บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด

เวลา 13.00 - 15.00 น.
          เสวนาเรื่อง "ร้อยเรียงความประทับใจ จากสุภาพบุรุษจุฑาเทพ สู่ดวงใจเทวพรหม"
          กับนักเขียน คุณมนต์ชัย ศิริลัทพร เจ้าของนามปากกา "ซ่อนกลิ่น"

พิเศษ!! พบกับกิจกรรมตอบคำถามร่วมลุ้นรับของรางวัลตลอดช่วงโครงการฯ
(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ramlibrary/videos/5435772969816663
#12
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายปฏิบัติการ

◘ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 8 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. - 8 ก.ค. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม - http://hrm.ru.ac.th/index.php/2015-04-20-09-20-59/875-00099

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8000 ต่อ 4085
#13
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การงดเข้าใช้พื้นที่บริการชั่วคราว และการให้บริการในช่วงงดใช้พื้นที่

งดเข้าใช้พื้นที่บริการภายในอาคารสำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย. 2565 โดยให้มีการบริการในรูปแบบออนไลน์เป็นปกติ

สมาชิกห้องสมุดที่ยืมหนังสือ และมีกำหนดส่งคืน ตั้งแต่วันที่ 27-29 มิ.ย. 2565 สามารถนำหนังสือมาคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก) หรือนำมาคืนในวันที่ 30 มิ.ย. 2565 โดยไม่เสียค่าปรับ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


กรณีต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

สามารถสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/member-register.php

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

#14
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์) ตั้งแต่วันที่ 1-27 ก.ค. 2565

โดยเปิดให้บริการ
          วันจันทร์-ศุกร์     เวลา 8.30-18.30 น.
          วันเสาร์      เวลา 8.30-16.30 น.
          (*เว้นวันที่ 13-16 ก.ค. 2565 และวันที่ 28-30 ก.ค. 2565)

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

#15
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปิดให้บริการ วันที่ 28-29 ก.ค. 2565
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ


ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

สามารถส่งคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
ณ ตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์
ที่ URL - https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx
(วิธีการยืมต่อด้วยตนเอง - https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf)

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636
#16
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดให้บริการ วันที่ 13-15 ก.ค. 2565 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

สามารถส่งคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
ณ ตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์
ที่ URL - https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx
(วิธีการยืมต่อด้วยตนเอง - https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf)

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]
#17
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดให้บริการในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
ตั้งแต่วันพฤหัสฯ ที่ 16 ถึงวันพฤหัสฯ ที่ 30 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ : วันจันทร์ที่ 27 ถึงวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 มีการงดเข้าใช้พื้นที่บริการชั่วคราว และมีการให้บริการในช่วงงดใช้พื้นที่ ตามประกาศ - https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8172.0

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636
#18
วันที่ 25 พ.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 04.00 น. (ของเช้าวันถัดไป) มีการดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งหมด เพื่อดำเนินการปรับปรุงสายส่งอากาศใต้ดินแนวใหม่ ในงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม บริเวณสถานีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทั้งนี้ จะส่งผลให้เว็บไซต์ และบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของสำนักหอสมุดกลาง [อาทิเช่น เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง, ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC), ระบบยืมต่อด้วยตนเอง, บริการ Proxy Server และบริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) เป็นต้น] ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันและเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

#19
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปิดให้บริการ วันที่ 3 มิ.ย. 2565
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โดยอาศัยความตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการใช้สำนักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2534 ข้อ 16

สามารถส่งคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
ณ ตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์
ที่ URL - https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx
(วิธีการยืมต่อด้วยตนเอง - https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf)

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


#20
เรียน คุณ Wisitdecha Chaichana
      สำนักหอสมุดกลาง ม.รามคำแหง (หัวหมาก) เปิดให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป (บุคคลภายนอก) ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ดังนี้
      1. วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.       
      2. วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
      3. ปิดบริการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

      ระเบียบการเข้าใช้บริการ
      สำหรับบุคคลภายนอก ท่านสามารถเข้าใช้บริการพื้นที่นั่งอ่าน อาคาร 1 (บริการหนังสือทั่วไป ตำราเรียน นวนิยาย) และอาคาร 2 (บริการวารสารและเอกสาร) ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
      **ในกรณีต้องการเข้าใช้บริการพื้นที่นั่งอ่าน อาคาร 3 (บริการวิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์รัฐบาล สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง หนังสืออ้างอิง หนังสือหายาก) ต้องชำระค่าธรรมเนียมเข้าใช้บริการ 20 บาท/วัน

      การสมัครสมาชิกห้องสมุด ทางสำนักหอสมุดกลางขอสงวนสิทธิ์การสมัครสมาชิกห้องสมุดเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ธัญญสุดา