เปิดบริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room) เพิ่มใหม่ ที่ชั้น 1 อาคาร 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

เริ่มโดย webmaster, พฤษภาคม 13, 2024, 01:40:41 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

          สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มี "บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room)" เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้บริการค้นคว้าแบบกลุ่ม สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

          เดิม "บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room)" เปิดให้บริการจำนวน 1 ห้อง ณ ชั้น 1 อาคาร 2 และมีการพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ห้อง ณ ชั้น 1 อาคาร 3 โดยเริ่มเปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

          ปัจจุบัน สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มี "บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room)" เปิดให้บริการจำนวน 2 ห้อง
สามารถสอบถามรายละเอียด และวิธีการเข้าใช้บริการเพิ่มเติม ดังนี้

                    1. บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room) ชั้น 1 อาคาร 2
                        ดูแลการให้บริการโดย หน่วยบริการวารสารและเอกสาร
                        โทร. 0-2310-8000 ต่อ 4301
                   
                    2. บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room) ชั้น 1 อาคาร 3
                        ดูแลการให้บริการโดย หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
                        โทร. 0-2310-8646

ภาพประกอบโดย หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
          • บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room) - https://www.lib.ru.ac.th/services/group-study-room.php