ข่าวประชาสัมพันธ์

Topics

(1/26) > >>

[1] สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศแล้ว

[2] เปิดบริการให้สมาชิกห้องสมุด สามารถยืมหนังสือได้จากทุกห้องสมุดของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 30 ก.ย. 2565)

[3] ขอเชิญส่งความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังฯ ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

[4] เชิญสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

[5] ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ยกเลิกการเป็นสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา (ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2560 เป็นต้นไป)

[6] ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ยกเลิกการให้บริการไมโครฟิล์ม (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป)

[7] วันที่ 13 ส.ค. 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ปิดบริการเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง และเว็บไซต์ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

[8] ขอเชิญ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่งความคิดเห็นทางแบบสอบถามความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ (ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 ก.ย. 2565)

[9] ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือน ส.ค. 2565

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version