ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ

(1/26) > >>

[1] สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศแล้ว

[2] เปิดบริการให้สมาชิกห้องสมุด สามารถยืมหนังสือได้จากทุกห้องสมุดของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 30 ก.ย. 2565)

[3] ขอเชิญส่งความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังฯ ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

[4] เชิญสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

[5] ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ยกเลิกการเป็นสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา (ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2560 เป็นต้นไป)

[6] ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ยกเลิกการให้บริการไมโครฟิล์ม (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป)

[7] รับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 8 อัตรา (ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. - 8 ก.ค. 2565)

[8] วันที่ 27-29 มิ.ย. 2565 มีการงดเข้าใช้พื้นที่บริการชั่วคราว และมีการให้บริการในช่วงงดใช้พื้นที่

[9] วันที่ 1-27 ก.ค. 2565 สำนักหอสมุดกลาง เปิดให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version