RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ สิงหาคม 24, 2021, 06:02:09 PM

หัวข้อ: ขอเชิญส่งความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังฯ ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ สิงหาคม 24, 2021, 06:02:09 PM
ขอเชิญผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน
ส่งความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2565
          🌸 ที่เว็บไซต์  https://www.lib.ru.ac.th/services/form-need-expectation.php

เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ดียิ่งขึ้น
ขอบคุณทุกความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(https://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id8102_2564-08-25_invitation-form-need-expectation.jpg) (https://www.lib.ru.ac.th/services/form-need-expectation.php)