RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ มีนาคม 10, 2021, 06:43:13 PM

หัวข้อ: วันที่ 13 มี.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 04.00 น. (ของเช้าวันถัดไป) มีการดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งหมด
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ มีนาคม 10, 2021, 06:43:13 PM
วันที่ 13 มี.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 04.00 น. (ของเช้าวันถัดไป) มีการดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งหมด เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาสายส่งขนาด 69 KV บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทั้งนี้ จะส่งผลให้เว็บไซต์ และบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของสำนักหอสมุดกลาง [อาทิเช่น เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง, ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC), ระบบยืมต่อด้วยตนเอง, บริการ Proxy Server และบริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) เป็นต้น] ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันและเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้