ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือน มี.ค. 2566

เริ่มโดย webmaster, กุมภาพันธ์ 27, 2023, 10:24:11 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

กิจกรรมที่ลิ้งค์

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ดังนี้

    1. สำนักหอสมุดกลาง
          วันจันทร์-วันศุกร์
              • วันที่ 1-27 มีนาคม 2566
                    - อาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
                    - อาคาร 2 และ 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              • วันที่ 28-31 มีนาคม 2566
                    - อาคาร 1 - 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 6 มีนาคม 2566 ปิดบริการ
          วันเสาร์-อาทิตย์
                    - อาคาร 1 - 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

    2. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
          วันจันทร์-วันศุกร์
              - เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 6 มีนาคม 2566 ปิดบริการ
          วันเสาร์-อาทิตย์
              - เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น ]


★ บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น ]
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น ]