กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

#1
เรียน คุณ Praew147
  นักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการช่วยการค้นคว้า ได้โดยกรอกฟอร์มนี้ https://forms.gle/HFuHFoVNcXewUrGQ7
  หมายเหตุ: ต้องใช้อีเมลที่ลงท้ายด้วย @rumail.ru.ac.th ในการล็อกอินเข้าไปขอรับบริการ ขอบคุณค่ะ

  ธัญญสุดา
#2
อยากได้ฉบับเต็มของการค้นคว้าอิสระ ของคณะรัฐศาสตร์ จ.นครศรีฯ หัวข้อผลกระทบของ COVID – 19 ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ของผู้แต้ง ปนัดดา จันธุรต ปี2564 ค่ะ
#3
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนเมษายน 2566 ดังนี้

          1. วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น. (เว้น วันพุธที่ 12 เมษายน เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. และวันจันทร์ที่ 17 เมษายน ปิดบริการ)

          2. วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. (เว้น วันเสาร์ที่ 15 เมษายน ปิดบริการ)

          3. วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (วันที่ 6 และวันที่ 13-17) ปิดบริการ

ทั้งนี้ รวมถึงห้องสมุดวิทยาเขตบางนาด้วย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2★ บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น ]

#4
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ดังนี้

    1. สำนักหอสมุดกลาง
          วันจันทร์-วันศุกร์
              • วันที่ 1-27 มีนาคม 2566
                    - อาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
                    - อาคาร 2 และ 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              • วันที่ 28-31 มีนาคม 2566
                    - อาคาร 1 - 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 6 มีนาคม 2566 ปิดบริการ
          วันเสาร์-อาทิตย์
                    - อาคาร 1 - 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

    2. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
          วันจันทร์-วันศุกร์
              - เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 6 มีนาคม 2566 ปิดบริการ
          วันเสาร์-อาทิตย์
              - เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น ]


★ บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น ]
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น ]

#5
ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2566 รูปแบบ Online ผ่านทาง Google Meet ในวันที่ 8-10 มีนาคม 2566


จัดทำภาพโดย หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จะได้รับทักษะในการค้นคว้าข้อมูลได้ตรงตามที่ต้องการอย่างรวดเร็วขึ้น ด้วยคำแนะนำการใช้งาน การสืบค้นข้อมูล และฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างละเอียดครบถ้วน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคว้าและวิจัย (Reference Databases) จำนวน 5 ฐานข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคว้าและวิจัย (Reference Databases) ที่สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงบอกรับ ในปีงบประมาณ 2566

การฝึกอบรมจะจัดขึ้นในวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 รูปแบบ Online ผ่านทาง Google Meet ที่..
          1. https://meet.google.com/xdb-suzb-ppa
          2. https://meet.google.com (รหัส xdb-suzb-ppa)
         
กำหนดการฝึกอบรม ดังนี้


จัดทำภาพโดย หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
          ◘ วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566
                    ○ ฐานข้อมูลกฎหมายสามมิติ เวลา 09.30 – 10.30 น. โดย คุณพิชัย โชติชัยพร จากห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็ดว๊านซ์ลีกัลเทคโนโลยี
                    ○ ฐานข้อมูล iQNewsClip และ NewsCenter เวลา 13.30 – 14.30 น. โดย คุณอรรณพ สุทธิศิริ จากบริษัทอินโฟเควสท์ จำกัด


จัดทำภาพโดย หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
          ◘ วันพฤหัสฯ ที่ 9 มีนาคม 2566
                    ○ ฐานข้อมูล Emerald eJournal Premier เวลา 10.30 – 11.30 น. โดย คุณวัลย์ลดา ภัทรโภคินเศรษฐ์ จากสำนักพิมพ์ Emerald Publishing Thailand
                    ○ ฐานข้อมูล Gale E-book เวลา 13.30 – 14.30 น. โดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากสำนักพิมพ์ Gale, a Cengage Company


จัดทำภาพโดย หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
          ◘ วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
                    ○ ฐานข้อมูล Oxford Law Online เวลา 10.30 – 11.30 น. โดย คุณ Sumita Sen (ร่วมบรรยายภาษาไทย โดย คุณเมธินี เต็มงาม) Regional Training & Implementation Manager for South Asia & South East Asia, Middle East & Africa

ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่ https://forms.gle/DWYHpFqpLPkyLe6K8
          • ลงทะเบียนได้ทุกฐานข้อมูลที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรม
          • เข้าร่วมฝึกอบรมแบบ Onsite ได้ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จำกัดจำนวนเพียง 20 ที่นั่งเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง (คุณสาธินา สุธรรมนิรันด์) โทร. 0-2310-8646

หมายเหตุ :
ติดตามโปรแกรมฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงเพิ่มเติม ที่ https://www.lib.ru.ac.th/services/train1.php
#6
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

          ขอเชิญร่วมงาน Digital Governance Thailand (DGT 2023): Happiness Creation #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล ในวันที่ 24-25 ก.พ. 2566 ณ มิตรทาวน์ ฮอลล์ (Mitrtown Hall) ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ (5th Floor, Samyan Mitrtown)
ติดตามรายละเอียดงานเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ : https://dgt.etda.or.th


          ในวันที่ "เทคโนโลยีดิจิทัล" เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในทุกกิจกรรมของชีวิต

          ผู้คนมากมายเปิดใจยอมรับให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เพื่อให้วิ่งตามทันในสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และนั่นคือความท้าทายของหน่วยงานรัฐ รวมถึงภาคเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนทุกกิจกรรมด้วยเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนไปด้วยตัวคุณเอง ว่าเราจะสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยสร้างความสุข สร้างสุขภาพที่ดี และมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร

          มาร่วมเปิดโลกเทคโนโลยีดิจิทัลของสังคมไทย ยกระดับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในงาน DGT 2023 หรือ Digital Governance Thailand 2023: Happiness Creation #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล

          ภายในงานนี้ มีหัวข้อเสวนาเพื่อให้ความรู้และไอเดียจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานด้านดิจิทัล ทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมเร่งเครื่องให้ทุกคน ทุกองค์กร ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก รัฐหรือเอกชน ตลอดจน SMEs และ Service Provider เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ยกระดับการทำงาน และการทำธุรกิจ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเดินหน้าได้อย่างมั่นใจ สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

          มาร่วมกันออกแบบ Digital Ecosystem ที่มีความสุขร่วมกัน ภายใต้แนวคิด Happiness Creation เพื่อให้คนไทยมี #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล ในวันที่ 24 -25 ก.พ. 2566 เวลา 10.00-18.00 น. ณ มิตรทาวน์ ฮอลล์ (Mitrtown Hall) ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ (5th Floor, Samyan Mitrtown)

          3 Zone Highlights ภายในงาน

          📍 Stage Zone : เวทีเสวนา หลากหลายแง่มุมแห่งโลกอนาคตเพื่อทุกคน กับขบวนทัพ Speaker ชื่อดัง จากทั้งไทยและต่างประเทศ กว่า 90 ชีวิต มาร่วมแชร์ แลกเปลี่ยนมุมมอง เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่าน Topic ที่ต้องปักหมุด รวมกว่า 40 Sessions

          📍 Exhibition Zone: พื้นที่แห่งการ Show Case & Use Case ครอบคลุมทั้งด้าน Digital Service, Digital Adoption, Digital Literacy & Protection, Digital Infrastructure และ AI Governance & Innovation จากกว่า 40 หน่วยงานชั้นนำของไทย สู่การเปิดประสบการณ์ความสุขของชีวิตดิจิทัล ให้คุณและธุรกิจของคุณพร้อมก่อนใคร

          📍 Matching & Training Zone:พื้นที่แห่งการต่อยอดทักษะและโอกาสในโลกดิจิทัล ทั้ง 👀 Business Matching 👀 Digital Skill Matching👀 Training สุด Exclusive จาก ADTE by ETDA

          ลงทะเบียนร่วมงานที่ https://www.zipeventapp.com/e/DGT-2023-Happiness-Creation

รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์ : https://dgt.etda.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/videos/776076326897559
#7
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพยากรสารสนเทศเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานในราชการได้

          ด้วย สำนักหอสมุดกลาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพยากรสารสนเทศเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานในราชการได้ จำนวน 73,276 เล่ม (น้ำหนัก 34,685.34 กิโลกรัม) รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์เอกสารแนบ

          [ คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ ]

หมายเหตุ : ประกาศหมดอายุวันที่ 1 มี.ค. 2566
#8
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การคืนหนังสือในช่วงปิดพื้นที่การให้บริการเป็นกรณีพิเศษ

ตามที่ สำนักหอสมุดกลาง ได้มีประกาศปิดพื้นที่การให้บริการของสำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นกรณีพิเศษไปแล้วนั้น เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสมาชิกผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดกลาง จึงมีมาตรการ ดังนี้

1. สมาชิกห้องสมุดที่ยืมหนังสือและมีกำหนดส่งคืน ตั้งแต่วันที่ 8-10 ก.พ. 2566 สามารถนำหนังสือมาคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก) หรือนำมาคืนในวันที่ 13 ก.พ. 2566 โดยไม่เสียค่าปรับ (ทั้งที่สำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดวิทยาเขตบางนา)

2. สมาชิกห้องสมุดที่ยืมหนังสือและมีกำหนดส่งคืนในวันที่ 21 ก.พ. 2566 สามารถนำหนังสือมาคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก) หรือนำมาคืนในวันที่ 27 ก.พ. 2556 โดยไม่เสียค่าปรับ (เฉพาะสำนักหอสมุดกลาง)

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือน ก.พ. 2566 : https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8216.0
2. บริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) จากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง : https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

#9
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

    1. สำนักหอสมุดกลาง

          วันจันทร์-วันศุกร์
              วันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2566    เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
    ยกเว้น วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดบริการ
              วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566    เปิดให้บริการ เวลา 8.30-11.30 น.
              วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566    ปิดพื้นที่ให้บริการ
              วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566    อาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
    อาคาร 2 และอาคาร 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.

          วันเสาร์-อาทิตย์    ปิดบริการ
          ยกเว้น วันเสาร์ที่ 4 และ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.


    2. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

        วันจันทร์-วันศุกร์    เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
    ยกเว้น วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดบริการ

          วันเสาร์-อาทิตย์    ปิดบริการ
          ยกเว้น วันเสาร์ที่ 4 และ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


ประกาศที่เกี่ยวข้อง
          เรื่อง การคืนหนังสือในช่วงปิดพื้นที่การให้บริการเป็นกรณีพิเศษ - https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8217.0

★ บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636


[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]
#10
Ask a Librarian / Re: สอบถามเรื่องสารนิพนธ์
Last post by thanyasuda - มกราคม 21, 2023, 07:19:44 PM
เรียน คุณ wiat1976
  สำนักหอสมุดกลางมีให้บริการ ณ ชั้น 1 อาคาร 3 ค่ะ แต่มีจำนวนน้อย เนื่องจากสารนิพนธ์ของคณะนิติศาสตร์ส่วนใหญ่จะจัดให้บริการไว้ที่ห้องสมุดคณะฯ แนะนำให้นักศึกษาติดต่อที่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ ณ ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์ (ตึกใหม่) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอบคุณค่ะ

  ธัญญสุดา