องค์กรอิสระ

เริ่มโดย samrann, มีนาคม 20, 2008, 07:08:34 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

อยากทราบว่า 1. มีหนังสือองค์กรอิสระที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการหรือไม่ครับ 2. ที่ม.รามฯ มีเปิดให้ลงทะเบียนไหมครับ
เนื่องด้วยผมเรียนที่ ม.ปทุมฯ ด้วยครับ ผมเหลือเพียงวิชาเดียว แต่ปัญหาคือ ที่ม.ปทุมฯภาคฤดูร้อนวิชานี้ไม่เปิดสอนครับ อ.ที่ม.ปทุมฯบอกให้มาลงเรียนที่ม.รามฯสามารถที่จะนำไปเทียบโอนเพื่อขอจบได้ครับ ผมจึงอยากทราบรายละเอียด ขอบคุณมากครับ

1.  หนังสือองค์กรอิสระที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้สืบค้นจากฐานข้อมูลต่างๆ ไม่พบรายชื่อที่ต้องการ ได้ส่งรายการหนังสือมาให้อาจใช้ประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อย หากรายการหนังสือที่ส่งมาให้ยังไม่ตรงกับความต้องการ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ส่งคำถามไปใหม่อีกครั้ง

ณรงค์ พันธ์แสง. (2549). การควบคุมและตรวจสอบองค์กรอิสระโดยวุฒิสภา.
       วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
   (ม.ร. ณ2126 2549) ชั้น 3 อาคาร 3
สถาบันพระปกเกล้า. 2545. องค์กรอิสระของประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.
กรุงเทพฯ : สถาบัน. (พป 5/อ91)  อยู่ ชั้น2 อาคาร 3.
2. คุณไม่ได้แจ้งชื่อวิชา และคณะที่จะเรียน จึงไม่สามารถบอกรายละเอียดได้
คุณสามารถค้นหาด้วยตนเองได้โดยโทร 02-3180000 และกดหน่วยงานหรือคณะที่ต้องการสอบถามได้ หรือเข้าไปที่ http://www.ru.ac.th  มีข้อมูลของคณะต่างๆ และหลักสูตรที่เปิดสอน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง