กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

#1
วันที่ 30 พ.ย. 2565 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปิดให้บริการ เวลา 15.30 น.

เนื่องจากจะมีการตัดกระแสไฟฟ้าภายในอาคารสำนักหอสมุดกลาง โดยการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และจะส่งให้บริการออนไลน์หลายส่วนของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
#2
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2565

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ดังนี้

          1. วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น. (ยกเว้น วันที่ 15 และ 29 ธันวาคม 2565 ปิดบริการ เวลา 16.30 น., วันที่ 5, 12 และ 30 ธันวาคม 2565 ปิดบริการ)

          2. วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้น วันที่ 3, 10 และ 31 ธันวาคม 2565 ปิดบริการ)

          3. วันอาทิตย์ ปิดบริการ

ทั้งนี้ รวมถึงห้องสมุดวิทยาเขตบางนาด้วย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


★ บุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          🟣 สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          🟣 กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    🔹นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    🔹นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

#3
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนี้

          1. วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น. (ยกเว้น วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565)

          2. วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้น วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565)

          3. วันอาทิตย์ ปิดบริการ

ทั้งนี้ รวมถึงห้องสมุดวิทยาเขตบางนาด้วย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


★ บุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          🟣 สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          🟣 กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    🔹นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    🔹นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

#4
          ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการร่วมส่งความคิดเห็น ทางแบบสอบถาม "ความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ" สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ - https://forms.gle/DYqeffGm1bd1BoaU9 ซึ่งเปิดรับคำตอบ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565

          รายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับของรางวัล มีดังนี้

                    ◘ ลำโพงบลูทูธ 1 รางวัล ได้แก่ คุณเจนยุทธ ทั่งกลาง

                    ◘ กระบอกน้ำเก็บความเย็น 2 รางวัล ได้แก่
                              1. คุณวิชิดา นาคปลัด
                              2. คุณนิภานันท์ จูฑะวนิช

                    ◘ พัดลม USB 3 รางวัล ได้แก่
                              1. คุณสุปรียา ทองศรี
                              2. คุณจักรพันธ์ มั่งมี
                              3. คุณทัศนีย์ นุชทัศน์

                    ◘ กระเป๋าผ้า 5 รางวัล ได้แก่
                              1. คุณสุวิมล กฤชคฤหาสน์
                              2. คุณปัทมา ปานทอง
                              3. คุณประภัสสร เกตุอรุณ
                              4. คุณคุณากร ขัติคำ
                              5. คุณกิตติศักดิ์ รักษาเชื้อ

          ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ที่หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 5 อาคาร 2 สำนักหอสมุดกลาง โทร. 0-2310-8645


[ คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ ]
#5
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2565

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้

          1. วันจันทร์-วันศุกร์
                    ★ สำนักหอสมุดกลาง
                              - อาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
                              - อาคาร 2 และอาคาร 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
                    ★ ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เวลา 8.30-18.30 น.
          ✤ ปิดให้บริการ วันที่ 13 และ 14 ตุลาคม 2565
          ✤ วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. เนื่องในวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชฯ

          2. วันเสาร์-อาทิตย์
                    ★ สำนักหอสมุดกลาง เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
                    ★ ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
          ✤ ปิดให้บริการ วันที่ 15, 16 และ 23 ตุลาคม 2565

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


★ บุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          🟣 สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          🟣 กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    🔹นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    🔹นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

#6
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการ RU Book Fair 2022 เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 7 กรกฎาคม 2565
โปรดติดต่อรับรางวัล ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2565
#7
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2565

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกันยายน 2565 ดังนี้

          1. วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.

          2. วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

          3. วันอาทิตย์ ปิดบริการ

ทั้งนี้ รวมถึงห้องสมุดวิทยาเขตบางนาด้วย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

#8
เรียน ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (https://www.lib.ru.ac.th) และเว็บไซต์ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา (https://bangna.lib.ru.ac.th)

ด้วยฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด จะดำเนินการปรับปรุงระบบสำหรับเครื่องแม่ข่ายบริการเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง (https://www.lib.ru.ac.th) และเว็บไซต์ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา (https://bangna.lib.ru.ac.th) ในวันที่ 13 ส.ค. 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. จึงมีความจำเป็นต้องปิดบริการเว็บไซต์ https://www.lib.ru.ac.th และ https://bangna.lib.ru.ac.th ในวันและเวลา ดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

#9
ขอเชิญ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกท่าน

ร่วมส่งความคิดเห็น ผ่านทาง "แบบสอบถามความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง" ที่ - https://forms.gle/DYqeffGm1bd1BoaU9

และร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดี เพื่อรับของรางวัล ดังนี้

          1. ลำโพง Bluetooth 1 รางวัล
          2. กระบอกน้ำ Amazon 2 รางวัล
          3. พัดลมพกพา Mini USB Fan 3 รางวัล
          4. กระเป๋าผ้า 5 รางวัล

เปิดรับความคิดเห็น ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 4 ตุลาคม 2565
ทาง Facebook เพจ "Ramkhamhaeng University Library" (https://www.facebook.com/ramlibrary)
และ Facebook เพจ "ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง บางนา" (https://www.facebook.com/librarybangna)


[ คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ ]
#10
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ดังนี้

1. วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น. (เว้นวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565)

2. วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565)

3. วันอาทิตย์ ปิดบริการ

ทั้งนี้ รวมถึงห้องสมุดวิทยาเขตบางนาด้วย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636