กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

#81
การยืมหนังสือต่อด้วยตนเองมีเงื่อนไข ดังนี้
1. หนังสือเล่มที่ยืมต่อ ต้องไม่เกินวันกำหนดส่งคืน
2. หนังสือเล่มที่ยืมต่อ ไม่มีผู้อื่นจอง
3. ผู้ยืม ต้องไม่อยู่ระหว่างค้างชำระค่าบริการ (ค่าปรับ)
4. สามารถยืมต่อได้ แค่ 1 ครั้งเท่านั้น หากต้องการยืมต่อครั้งถัดไป จะต้องต้องนำหนังสือมาคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคาร 1 ก่อน

นักศึกษาและบุคลากรสามารถยืมหนังต่อด้วยตนเองผ่านระบบ WebPac >>> https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx
#82
Ask a Librarian / การสมัครสมาชิกห้องสมุด
Last post by naya - มีนาคม 04, 2022, 09:57:44 AM
การสมัครสมาชิกห้องสมุด

การสมัครสมาชิกห้องสมุดสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของม.รามฯ ต้องเตรียมหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. บัตรประจำตัวนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษา)
2. บัตรแสดงตนที่มหาวิทยาลัยออกให้, บัตรลูกจ้าง หรือ หนังสือสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เฉพาะบุคลากร)
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. ใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบัน(เฉพาะนักศึกษา)
5. สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชน และใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบันได้


วิธีสมัครสมาชิกห้องสมุดสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้   

         
วิธีที่ 1 : สมัครสมาชิกด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคาร 1
วิธีที่ 2 : สมัครสมาชิกห้องสมุดแบบออนไลน์ได้ที่ลิงก์นี้ >>> https://bit.ly/3tUkn7o 
#83
Ask a Librarian / วิธีการยืม - คืนหนังสือ
Last post by naya - มีนาคม 04, 2022, 09:43:18 AM
นักศึกษาและบุคลากรของม.รามฯ สามารถ ยืม หนังสือได้ 2 วิธี ดังนี้
       


     
 •   วิธีที่ 1 : ยืมหนังสือด้วยตนเองผ่านตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ ณ ชั้น 1 อาคาร 1
  สามารถดูวิธีการยืมหนังสือได้จากลิงก์นี้ >>> https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_selfcheck.php


     
 • วิธีที่ 2 : ยืมหนังสือออนไลน์ ด้วยการกรอกแบบฟอร์มส่งคำขอรายการทรัพยากรสารสนเทศ  (Google Form)
  จากลิงก์นี้ >>> https://www.lib.ru.ac.th/services/bookrequest-form.php หลังจากนั้นรอรับอีเมลแจ้งวันและเวลารับหนังสือที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ต้องมารับหนังสือด้วยตนเอง)

นักศึกษาและบุคลากรของม.รามฯ สามารถ คืน หนังสือได้ 2 วิธี ดังนี้

     
 • วิธีที่ 1 : คืนหนังสือผ่านตู้คืนอัตโนมัติได้ตลอด 24 ชม. ตู้คืนอัตโนมัติตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าห้องสมุด ฝั่งซ้ายมือ สามารถดูวิธีการคืนหนังสือได้จากลิงก์นี้ >>> https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php


     
 • วิธีที่ 2 : คืนหนังสือด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคาร 1
#84
เรียน คุณ Jsita

ขออภัยที่ตอบล่าช้านะคะ

ทางหน่วยงานได้ค้นคว้าหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการหย่า ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง มาให้ ดังนี้ค่ะ

1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ครอบครัว / วารี นาสกุล
Call no. : KPT540 ว226 2554 
Location : ชั้น 4 อาคาร 1 หอสมุดกลาง ม.รามคำแหง

2. กฎหมายน่ารู้ คู่สามีภรรยา/ เมธาวิน เจริญนาวี
Call no. :  KPT540 ม254 2556 
Location : ชั้น 4 อาคาร 1 หอสมุดกลาง ม.รามคำแหง
-
3. กฎหมายลักษณะครอบครัว / ณฐ นารินทร์
Call no. : KPT540 ณ13 2564 
Location : ชั้น 4 อาคาร 1 หอสมุดกลาง ม.รามคำแหง
-
4. หลักกฎหมายครอบครัว/ ประสพสุข บุญเดช
Call no. : KPT534.55 ป171 2547 
Location : ชั้น 4 อาคาร 1 หอสมุดกลาง ม.รามคำแหง
-
5. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ
Call no. :  KPT533.5 พ297 2556 
Location : ชั้น 4 อาคาร 1 หอสมุดกลาง ม.รามคำแหง

สามารถติดต่อขอใช้บริการยืมหนังสือได้ที่สำนักหอสมุดกลาง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

และสามารถอ่าน รวมคำพิพากษาศาลฎีกา กรณีฟ้องหย่าสามี ได้ที่นี่ค่ะ : https://www.lawyers.in.th/2019/07/11/supreme-court-of-divorce/

วัชราภรณ์
#85
เรียน ผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน

เนื่องจาก วันที่ 2 มี.ค. 2564 เวลา 04.00 - 07.00 น. จะมีการปรับปรุงโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
ทั้งนี้ จะส่งผลให้ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC) และฐานข้อมูลดรรชนีบทความวารสารและเอกสาร
ที่เว็บไซต์ https://library.lib.ru.ac.th ไม่สามารถให้บริการได้
ในวันและเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

#86
Ask a Librarian / Re: การหักเงินสมทบประกันสังคม
Last post by watcharaporn - กุมภาพันธ์ 23, 2022, 09:30:12 AM
เรียน คุณ Sunshine

ตอบบข้อคำถาม เรื่องเกี่ยวกับการหักเงินสบทบส่งประกันสังคม ผู้ที่จะตอบคำถามได้ตรงประเด็นและถูกต้องที่สุดคือ สนง.ประกันสังคม
คุณ Sunshine สามารถติดต่อตามช่องทางนี้ค่ะ

ช่องทางการติดต่อสำนักงานประกันสังคม
Website : www.sso.go.th
Facebook : www.facebook.com/ssofanpage
โทรศัพท์: 02-956-2345 หรือสายด่วน 1506
Live Chat: http://www.sso1506.com/ssolivechat/
อีเมล: info@sso1506.com
ที่อยู่: สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่
เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัชราภรณ์
#87
ดิฉันมีสามีเป็นชาวต่างชติ เค้าไปอยู่ต่างประเทศและไม่ได้ติดต่อกันนานแล้ว อยากหย่าค่ะ
ไปอ่านในเว็บไซต์ ทนายความคดีหย่า http://www.lawfirm.in.th/divorce.html มา
เค้าบอกว่าสามีไม่อยู่ในประเทศก็หย่าได้ค่ะ แต่ไม่แน่ใจ อยากหาหนังสือแนะนำวิธีการหย่าได้มั้ยคะ อยากดำเนินการเอง เพราะรู้สึกว่าทนายแพงค่ะ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดแนะนำหนังสือให้ศึกษาเพิ่มเติมได้มั้ยคะ
#88
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดให้บริการ วันที่ 16 ก.พ. 2565 เนื่องในวันมาฆบูชา

ขออภัยในความไม่สะดวก

The Ramkhamhaeng University Library
will be closed on 16 Feb 2022 for Makha Bucha Day.

We apologize for any inconvenience this may cause.

สามารถส่งคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
ณ ตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์
ที่ URL - https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx
(วิธีการยืมต่อด้วยตนเอง - https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf)

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1. สนเทศน่ารู้ เรื่อง วันมาฆบูชา [ คลิก ]
2. หนังสือที่เกี่ยวข้องในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC) [ คลิก ]
#89
Ask a Librarian / การหักเงินสมทบประกันสังคม
Last post by Sunshine - กุมภาพันธ์ 14, 2022, 08:35:46 AM
เรียน ท่านบรรณารักษ์ ที่นับถือ
รบกวนเรียนถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการหักเงินสมทบส่งประกันสังคม ดังนี้ กรณีของลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างได้ทำทรัพย์สินของทางนายจ้างเสียหาย ในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ และนายจ้างได้หักค่าเสียหายนั้นจากลูกจ้างในตอนจ่ายค่าจ้างสิ้นเดือน ขอเรียนถามว่าการนำเงินค่าจ้างมาคำนวสนเงินสมทบนั้น ต้องนำค่าจ้างสุทธิหลังหักค่าเสียหายมาคำนวน หรือจะนำค่าจ้างก่อนหักค่าเสียหายมาคำนวน
ด้วยความนับถือและขอขอบคุณล่วงหน้ามาณ.ที่นี้
Sunshine
#90

สำนักหอสมุดกลาง ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา และห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดบริการให้สมาชิกห้องสมุด สามารถยืมหนังสือได้จากทุกห้องสมุดของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคืนที่ห้องสมุดซึ่งทำรายการยืมมา (ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 30 ก.ย. 2565)

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง สำนักหอสมุดกลางเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีความจำเป็นต้องลดการเดินทางหรือพักอาศัยต่างพื้นที่ ได้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงเปิดให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ระหว่างสำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภายใต้เงื่อนไข คือ มีสถานะเป็นสมาชิกห้องสมุด และนำส่งคืน ณ ห้องสมุดที่ทำรายการยืมมา
จำนวนสิทธิ์ในการยืม เป็นไปตามระเบียบการยืม-คืน ตามประเภทของสมาชิก และเงื่อนไขของห้องสมุดที่สมาชิกห้องสมุดทำการเข้าใช้บริการ

นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกสาขา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่..
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650
ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา โทร. 0-2397-6328
และห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 23 แห่ง

#ยืมที่ไหนคืนที่นั่นนะ #เด็กรามยืมหนังสือได้ทั่วไทย #ห้องสมุดราม