กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

#31
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพยากรสารสนเทศเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานในราชการได้

          ด้วย สำนักหอสมุดกลาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพยากรสารสนเทศเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานในราชการได้ จำนวน 73,276 เล่ม (น้ำหนัก 34,685.34 กิโลกรัม) รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์เอกสารแนบ

          [ คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ ]

หมายเหตุ : ประกาศหมดอายุวันที่ 1 มี.ค. 2566
#32
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การคืนหนังสือในช่วงปิดพื้นที่การให้บริการเป็นกรณีพิเศษ

ตามที่ สำนักหอสมุดกลาง ได้มีประกาศปิดพื้นที่การให้บริการของสำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นกรณีพิเศษไปแล้วนั้น เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสมาชิกผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดกลาง จึงมีมาตรการ ดังนี้

1. สมาชิกห้องสมุดที่ยืมหนังสือและมีกำหนดส่งคืน ตั้งแต่วันที่ 8-10 ก.พ. 2566 สามารถนำหนังสือมาคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก) หรือนำมาคืนในวันที่ 13 ก.พ. 2566 โดยไม่เสียค่าปรับ (ทั้งที่สำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดวิทยาเขตบางนา)

2. สมาชิกห้องสมุดที่ยืมหนังสือและมีกำหนดส่งคืนในวันที่ 21 ก.พ. 2566 สามารถนำหนังสือมาคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก) หรือนำมาคืนในวันที่ 27 ก.พ. 2556 โดยไม่เสียค่าปรับ (เฉพาะสำนักหอสมุดกลาง)

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือน ก.พ. 2566 : https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8216.0
2. บริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) จากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง : https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

#33
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

    1. สำนักหอสมุดกลาง

          วันจันทร์-วันศุกร์
              วันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2566    เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
    ยกเว้น วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดบริการ
              วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566    เปิดให้บริการ เวลา 8.30-11.30 น.
              วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566    ปิดพื้นที่ให้บริการ
              วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566    อาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
    อาคาร 2 และอาคาร 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.

          วันเสาร์-อาทิตย์    ปิดบริการ
          ยกเว้น วันเสาร์ที่ 4 และ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.


    2. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

        วันจันทร์-วันศุกร์    เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
    ยกเว้น วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดบริการ

          วันเสาร์-อาทิตย์    ปิดบริการ
          ยกเว้น วันเสาร์ที่ 4 และ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


ประกาศที่เกี่ยวข้อง
          เรื่อง การคืนหนังสือในช่วงปิดพื้นที่การให้บริการเป็นกรณีพิเศษ - https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8217.0

★ บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636


[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]
#34
Ask a Librarian / Re: สอบถามเรื่องสารนิพนธ์
Last post by thanyasuda - มกราคม 21, 2023, 07:19:44 PM
เรียน คุณ wiat1976
  สำนักหอสมุดกลางมีให้บริการ ณ ชั้น 1 อาคาร 3 ค่ะ แต่มีจำนวนน้อย เนื่องจากสารนิพนธ์ของคณะนิติศาสตร์ส่วนใหญ่จะจัดให้บริการไว้ที่ห้องสมุดคณะฯ แนะนำให้นักศึกษาติดต่อที่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ ณ ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์ (ตึกใหม่) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอบคุณค่ะ

  ธัญญสุดา
#35
Ask a Librarian / สอบถามเรื่องสารนิพนธ์
Last post by wiat1976 - มกราคม 20, 2023, 08:03:49 PM
ไม่ทราบว่าทางห้องสมุดกลาง มีสารนิพนธ์ของคณะนิติศาสตร์ ช่วงปี 2557-2558 ไหมครับ
#36


ขอเชิญผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน

ส่งความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2566
พร้อมร่วมสนุกลุ้นรับกระบอกเก็บอุณหภูมิสีหวาน เพียงกรอกอีเมลสำหรับการติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการได้รับรางวัล ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 27 ม.ค. 2566

    ◘ ที่เว็บไซต์  https://www.lib.ru.ac.th/services/form-need-expectation.php

ประกาศผู้โชคดี 5 ท่าน ในวันที่ 3 ก.พ. 2566

เพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจการบริการเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปพิจารณาประกอบการพัฒนาการบริการ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอบคุณทุกความคิดเห็น

#37
Ask a Librarian / Re: สอบถามค่ะ
Last post by thanyasuda - ธันวาคม 25, 2022, 02:39:49 PM
เรียน คุณ siraluck2550
    1. ท่านสามารถสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ResearchGate ด้วยตนเองได้ที่ https://www.researchgate.net/
    2. ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังไม่มีโปรแกรม EndNote ให้บริการ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
    3. สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล SpringerLink ผ่านทางลิงก์นี้ค่ะ https://www.lib.ru.ac.th/databases/database-e-journals.php (ฐานข้อมูล SpringerLink อยู่ในลำดับที่ 9)

    *เบื้องต้นก่อนการใช้งานฐานข้อมูล SpringerLink แนะนำให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
    1. สมัครอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU Internet Access Authentication) http://beta-e-service.ru.ac.th:90/ (หากสมัครแล้วให้ข้ามขั้นตอนไปยังข้อ 2 ได้เลยค่ะ)
    2. ในกรณีอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้องตั้งค่า Proxy ก่อนการเข้าใช้ฐานข้อมูล ตามลิงก์นี้ https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_proxy.php 

    สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์หรือการบริการของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่
        Line OA RefService RuLibrary : https://lin.ee/oFxkTYF


    ธัญญสุดา 
#38
Ask a Librarian / สอบถามค่ะ
Last post by siraluck2550 - ธันวาคม 25, 2022, 02:04:35 PM
1.สมัครresearchgate ได้ไหมคะ เเละต้องทำยังไงบ้างคะ
2.Endnote ทางมหาวิทยาลัยมีให้ไหมคะ หรือต้องซื้อเอง
3.ถ้าจะใช้springerlink ต้องทำยังไงบ้างคะ
#39
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมกราคม 2566 ดังนี้

    1. วันจันทร์-วันศุกร์
          - สำนักหอสมุดกลาง อาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
          - สำนักหอสมุดกลาง อาคาร 2 และ 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
          - ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
          ปิดให้บริการ วันที่ 2 มกราคม 2566

    2. วันเสาร์-วันอาทิตย์
          - สำนักหอสมุดกลาง เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
          - ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
          ปิดให้บริการ วันที่ 1 มกราคม 2566

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


★ บุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          🟣 นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          🟣 กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    🔹นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    🔹นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

#40
วันที่ 30 พ.ย. 2565 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปิดให้บริการ เวลา 15.30 น.

เนื่องจากจะมีการตัดกระแสไฟฟ้าภายในอาคารสำนักหอสมุดกลาง โดยการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และจะส่งให้บริการออนไลน์หลายส่วนของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้