ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ที่ใช้สถิติ discriminant analysis

เริ่มโดย kyopi81, มีนาคม 26, 2010, 12:06:11 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พอจะมีวิทยานิพนธ์ที่ใช้สถิติ discriminant analysis  ให้โหลดบ้างไหมครับ
แล้วผมอยากโหลดวิทยานิพนธ์เรื่องต่อไปนี้ แต่ใน thailis ไม่มีไม่ทราบว่ามีแหล่งดาวน์โหลดที่อื่นไหมครับ

รุจิรัตน์ มณีศรี, การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เพชรี คันธสายบัว, การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มผู้ป่วยจิตเภทที่ป่วยซ้ำและไม่ป่วยซ้ำ


ปริญญา คล้ายเจริญ, การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงและต่ำ ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สวัดีค่ะ

           สืบค้นวิทยานิพนธ์ได้ที่>> ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Thesis) Digital Collection,    วิทยานิพนธ์ทั้ง 3 เรื่อง ต้องไปดูที่ห้องสมุด ม.จุฬา และของปริญญา คล้ายเจริญ. ที่  ม.เกษตร หรือติดต่อยืมระหว่างห้องสมุด ที่ ชั้น 1 อาคาร 3 และศึกษาจากไฟล์ที่แนบมาให้