ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ 20-hydroxyecdysone

เริ่มโดย gige, กุมภาพันธ์ 05, 2008, 06:42:06 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เป็นข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับ 20-hydroxyecdsone ที่เป็นภาษาไทย ขอบคุณค่ะ

          ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของ 20-Hydroxyecdysone ว่าหัวข้อวิจัยในด้านใหน ได้ส่งรายการบรรณานุกรมมาให้ไม่ทราบว่าจะตรงที่ต้องการหรือไม่

เชียง เกิดแก้ว. (2542). ผลของ 20-ไฮดรอกซีเอดไดโซนต่อการลอกคราบของปูทะเล Scylla serrata (Forskal. วิทยานิพนธ์ 
           วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.   มีที่ห้องสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พุทธ ส่องแสงจินดา. (2532). ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเทลโลเจนิน 20-ไฮดรอกซีเอคไดโซน และการพัฒนาของเซลล์ไข่ ในกุ้ง
          แชบ๊วย (Penaeus merguiensis de Man). วิทยานิพนธ์  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.   มีที่
          ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.   
สุนันท์ แหวนประดับ. (2548). ผลของฮอร์โมนจูวีไนล์ และ 20-ไฮดรอกซีเอคไดโซน ต่อการเกิดprogrammed cell death ของ
          ต่อมโปรทอแรกซิก ก้อนไขมัน และทางเดินอาหารส่วนกลางในหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis Hampson).
          วิทยานิพนธ์  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  มีที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

   จากรายการด้านบนได้สืบค้นใน ฐานข้อมูล Digital Collection ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ รวมทุกสถาบันในประเทศไทยแล้ว ไม่ปรากฏรายการจึงไม่สามารถอ่านข้อมูลฉบับเต็ม ต้องไปค้นคว้าที่ห้องสมุดที่มี หรือใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ที่ชั้นลอย อาคาร 3ข้อมูลที่ได้อาจ เป็นไฟล์ หรือเป็น CD หากสถาบันที่ทางเราติดต่อขอข้อมูลไปคิดค่าใช้จ่าย ทางนักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น