RU Library Forum

Ask a Librarian => Ask a Librarian => ข้อความที่เริ่มโดย: Pornthep Pongs-nga-ngan ที่ กันยายน 06, 2010, 02:51:11 PM

หัวข้อ: การสมัครสมาชิก
เริ่มหัวข้อโดย: Pornthep Pongs-nga-ngan ที่ กันยายน 06, 2010, 02:51:11 PM
บุคคลภายนอกสมัครสมาชิกห้องสมุดได้หรือไม่ครับ
หัวข้อ: Re: การสมัครสมาชิก
เริ่มหัวข้อโดย: anocha ที่ กันยายน 06, 2010, 03:29:36 PM
           ตามระเบียบของสำนักหอสมุดกลาง ม.ร. ยังไม่รับบุคคลภายนอกเข้าเป็นสมัครสมาชิก ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการอ่าน ศึกษาค้นคว้า และถ่ายสำเนาเอกสารได้