กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

#1
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง งดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ

อาศัยความตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการใช้สำนักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2534 ข้อ 16 สำนักหอสมุดกลาง จึงของดให้บริการนอกเวลาราชการ เวลา 16.30-19.30 น. (เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.) ในวันศุกร์ที่ 5 และวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เป็นกรณีพิเศษ ทั้งสำนักหอส่วนกลาง (หัวหมาก) และห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ


[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]


เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

★ บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          🟪 นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          🟦 กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    🔹 นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    🔹 นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

ℹ️ สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636 (ในวันและเวลาทำการ)

ℹ️ สอบถาม/ปรึกษาการค้นคว้าข้อมูล จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้บริการ โทร. 0-2310-8646 (ในวันและเวลาทำการ) หรือ..
          🌐 เว็บไซต์ Ask a Librarian : https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?board=2.0
          📦 Inbox Facebook's page ชื่อ "บริการสารสนเทศ RU Library" : http://m.me/ramlibservice
          📨 Line OA : @063sqrqe
          📧 e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th
          🎞 TikTok : @rulibrary

ประกาศที่เกี่ยวข้อง :
          1. ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป) ที่ https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8373.0 หรือ https://bit.ly/rulibrary-25670214
          2. ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง งดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ (5 และ 11 เม.ย. 2567) ที่ https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8378.0 หรือ https://bit.ly/rulibrary-25670405-11
          3. ปฏิทินการเปิดให้บริการ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง เดือน เม.ย. 2567 ที่ https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8377.0 หรือ https://bit.ly/rulibrary-25670401

หมายเหตุ :
• URL ย่อของเรื่องนี้ คือ https://bit.ly/rulibrary-25670405-11
#2
ปฏิทินการเปิดให้บริการ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง เดือนเมษายน 2567 (ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 3 เมษายน 2567)
ดังภาพ


[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

★ บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          🟪 นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          🟦 กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    🔹 นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    🔹 นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

ℹ️ สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636 (ในวันและเวลาทำการ)

ℹ️ สอบถาม/ปรึกษาการค้นคว้าข้อมูล จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้บริการ โทร. 0-2310-8646 (ในวันและเวลาทำการ) หรือ..
          🌐 เว็บไซต์ Ask a Librarian : https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?board=2.0
          📦 Inbox Facebook's page ชื่อ "บริการสารสนเทศ RU Library" : http://m.me/ramlibservice
          📨 Line OA : @063sqrqe
          📧 e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th
          🎞 TikTok : @rulibrary

ประกาศที่เกี่ยวข้อง :
          1. ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป) ที่ https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8373.0 หรือ https://bit.ly/rulibrary-25670214
          2. ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง งดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ (5 และ 11 เม.ย. 2567) ที่ https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8378.0 หรือ https://bit.ly/rulibrary-25670405-11

หมายเหตุ :
• URL ย่อของเรื่องนี้ คือ https://bit.ly/rulibrary-25670401


#3
ชมวิดีโอฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2567 จำนวน 5 ฐานข้อมูล
แนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล และการใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ที่ (จะเข้าชมได้ครบทั้ง 5 คลิปวิดีโอ ในวันที่ 1 เมษายน 2567)

          1. วิธีการใช้งานฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ NCX - https://youtu.be/PZpGaYrNzvM
                    (จากการฝึกอบรม เมื่อวันวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567)
                   
          2. วิธีการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Hibrary e-Book - https://youtu.be/qUP1XiRNIZc
                    (จากการฝึกอบรม เมื่อวันวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567)

          3. วิธีการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO Host - https://youtu.be/UvTWnx33e10
                    (จากการฝึกอบรม เมื่อวันวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567) ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (e-Journals) และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จาก EBSCO : ฐานข้อมูล Legal Source, Academic Search Ultimate (ASU), Business Source Complete, Political Science Complete (PSC), Communication & Mass Media Complete, Engineering Source, MEDLINE with Full Text, EBSCO eBooks

          4. วิธีการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ GALE - https://youtu.be/CT_GAcB4XNc
                    (จากการฝึกอบรม เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (e-Journals) และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จาก GALE : ฐานข้อมูล Gale eBooks, Gale Academic OneFile Select, Gale OneFile: Culinary Arts, Gale OneFile: Educator's Reference Complete และ Gale OneFile: Science

          5. วิธีการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Emerald eJournal Premier - https://youtu.be/6_cL2PkggAU
                    (จากการฝึกอบรม เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)

สอบถามการใช้งานฐานข้อมูล จากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ติดต่อ "หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์" ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8646

          • เว็บไซต์ Ask a Librarian : https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?board=2.0

          • Inbox Facebook's page ชื่อ "บริการสารสนเทศ RU Library" : https://m.me/ramlibservice

          • Line OA : @063sqrqe

          • e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th

          • Tiktok : @rulibrary

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม :

          1. ฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อการค้นคว้าและวิจัย ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดเตรียมไว้ให้บริการ - https://www.lib.ru.ac.th/databases

          2. กโปรแกรมฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ - https://www.lib.ru.ac.th/services/train1.php
#4
สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อขอรับบริการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่ เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/t85t8c

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567


#5
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง งดให้บริการเป็นการชั่วคราว

สำนักหอสมุดกลาง (เฉพาะหัวหมาก) ของดให้บริการเป็นการชั่วคราว
ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

และเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง ในวันที่ 9 มีนาคม 2567

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]


ประกาศที่เกี่ยวข้อง :
          • ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง (ตั้งแต่ มี.ค. 2567 เป็นต้นไป) [ คลิกอ่านประกาศ ]

- - - - - - - - - - - - - - -

บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

หมายเหตุ :
• URL ย่อของเรื่องนี้ คือ https://bit.ly/rulibrary-25670301
#6
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง

กำหนดเวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งสำนักหอสมุดกลาง หัวหมาก และห้องสมุดวิทยาเขต บางนา ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป ดังนี้

ข้อ 1 ช่วงเวลาปกติ
    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์    เปิดบริการเวลา 08.30 - 19.30 น.
    วันเสาร์    เปิดบริการเวลา 08.30 - 16.30 น.
    วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจำปี    ปิดบริการ

ข้อ 2 ช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยมีการจัดการสอบไล่
    วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจำปี    เปิดบริการเวลา 08.30 - 16.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]


เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

หมายเหตุ :
• URL ย่อของเรื่องนี้ คือ https://bit.ly/rulibrary-25670214
#7
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. (ของวันรุ่งขึ้น) มีการดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อบำรุงรักษาฯ

ตามที่การไฟฟ้านครหลวง จะทำการดับไฟสายส่ง 69 kV. เพื่อบำรุงรักษา Switch 69 kV. ประจำปี พ.ศ. 2567 ตลอดแนวสายส่งอาคาศ 69 kV. ที่จ่ายไฟฟ้าให้กับสถานีไฟฟ้าย่อยของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ส่งผลให้อาคารและพื้นที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งหมด ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้

ทั้งนี้ จะส่งผลให้เว็บไซต์ และบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของสำนักหอสมุดกลาง [อาทิเช่น เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง, ระบบยืมต่อด้วยตนเอง, บริการ Proxy Server และบริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) เป็นต้น] ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันและเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

#8
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือกุมภาพันธ์ม 2567

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

วันจันทร์-ศุกร์

        ◘ วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2567
                • สำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)
                        อาคาร 1 - 3 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
                • ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
                        เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
        ◘ วันที่ 13-29 กุมภาพันธ์ 2567
                • สำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)
                        อาคาร 1 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
                        อาคาร 2 และ 3 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
                • ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
                        เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
        ○ ยกเว้น วันที่ 23 และ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ปิดบริการ
   
วันเสาร์-อาทิตย์

        ◘ วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567
                • สำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)
                        อาคาร 1 - 3 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
                • ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
                        เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
        ○ ยกเว้น วันที่ 4, 11, 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ปิดบริการ

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]


เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]
#9
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2567

เพื่อเพิ่มความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคนิควิธีการสืบค้นข้อมูล จากฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (Reference Databases) ประเภทต่าง ๆ ที่สามารถสืบค้นข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ซึ่งสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้บริการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทฐานข้อมูลแต่ละฐานข้อมูล

การฝึกอบรมจะจัดขึ้นในวันที่ 13-14 และ 29 ก.พ. 2567

ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม ภายในวันที่ 9 ก.พ. 2567 ที่ - https://forms.gle/DWYHpFqpLPkyLe6K8
    (เลือกฐานข้อมููลที่เข้าร่วมฝึกอบรมได้ และเลือกได้หลายฐานข้อมูล)

ช่องทางเข้าร่วมฝึกอบรม ดังนี้
    1. Onsite ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (*จำนวนจำกัด 20 ท่าน)
    2. Online ด้วย Google Meet ที่ https://meet.google.com (รหัสห้อง xdb-suzb-ppa)

กำหนดการฝึกอบรม

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
    • เวลา 09.30 - 10.30 น.
          ฐานข้อมูลข่าว (e-News) : NCX
          วิทยากรโดย คุณพีรวุฒิ บุตรนุ้ย จากบริษัท ดาต้าเซ็ต จำกัด
    • เวลา 10.45 - 11.45 น.
          ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) : Hibrary
          วิทยากรโดย คุณเมธินี เต็มงาม จากบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
    • เวลา 09.30 - 11.30 น.
          ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (e-Journals) และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จาก EBSCO : ฐานข้อมูล Legal Source, Academic Search Ultimate (ASU), Business Source Complete, Political Science Complete (PSC), Communication & Mass Media Complete, Engineering Source, MEDLINE with Full Text, EBSCO eBooks (มีกิจกรรมร่วมเล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัล)
          วิทยากรโดย คุณมนทกานติ จันทรวรินทร์ จากบริษัท ไลเบอร์เทค จำกัด
         
วันพฤหัสฯ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
    • เวลา 09.30 - 10.30 น.
          ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (e-Journals) และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จาก GALE : ฐานข้อมูล Gale eBooks, Gale Academic OneFile Select, Gale OneFile: Culinary Arts, Gale OneFile: Educator's Reference Complete และ Gale OneFile: Science
          วิทยากรโดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากสำนักพิมพ์ Gale, A Cengage Company

    • เวลา 10.40 - 11.40 น.
          ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (e-Journals) : Emerald eJournal Premier
          วิทยากรโดย คุณวัลย์ลดา ภัทรโภคินเศรษฐ์ จากสำนักพิมพ์ Emerald Publishing Thailand

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ น.ส. สุวรรณี แต่บรรพกุล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8646

ภาพประกอบโดย หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง#10
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2567

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมกราคม 2567 ดังนี้


1. สำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)
          วันจันทร์-ศุกร์
              • วันที่ 2-22 มกราคม 2567
                            อาคาร 1 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
                            อาคาร 2 และ 3 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              • วันที่ 23-31 มกราคม 2567
                            อาคาร 1-3 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 1 มกราคม 2567 : ปิดบริการ

          วันเสาร์-อาทิตย์
              • อาคาร 1-3 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 28 มกราคม 2567 : ปิดบริการ


2. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
          วันจันทร์-ศุกร์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 1 มกราคม 2567 : ปิดบริการ

          วันเสาร์-อาทิตย์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 28 มกราคม 2567 : ปิดบริการ

ทั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]


เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]