ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัด สำนักหอสมุดกลาง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

เริ่มโดย webmaster, ตุลาคม 11, 2023, 09:33:04 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
สังกัด สำนักหอสมุดกลาง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ขับรถยนต์ ระดับ สนับสนุน 1 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
          1.1 นายธีระศักดิ์ สีดี
2. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
          วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่เข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ [ คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ ]


รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ [ คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ ]