ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเฝ้าระวังติดเชื้อไวรัส COVID-19

เริ่มโดย webmaster, มีนาคม 02, 2020, 10:16:34 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ จากองค์การอนามัยโลก (WHO)
          - https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
2. Q&A on Coronavirus Thailand จากองค์การอนามัยโลก (WHO)
          - https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-coronavirus-thailand