ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง

เริ่มโดย webmaster, มกราคม 15, 2020, 04:17:49 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้โดยยื่นใบสมัครตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร และ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง ดังไฟล์เอกสารแนบ

ไฟล์เอกสารแนบ
1. คลิกดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม
2. คลิกดาวน์โหลดไฟล์ แบบคำขอรับการแต่งตั้ง
3. คลิกดาวน์โหลดไฟล์ ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8657 ในวันและเวลาราชการ