กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

#1
Ask a Librarian / สอบถามค่ะ
Last post by 7788 - มิถุนายน 15, 2024, 09:47:42 PM
หากยืมหนังสือด้วยตนเองผ่านตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ ณ ชั้น 1 เรียบร้อย แต่วันไปคืนไม่พบข้อมูลต้องทำอย่างไรคะ
สล็อตออนไลน์ แจกเครดิตฟรี ทดลองเล่นสล็อต สปินฟรีเพียงสมัครสมาชิก
#2
..อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล..
#3
มีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา เป็น - https://ratchakitcha.soc.go.th
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
#4
ปฏิทินการเปิดให้บริการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เดือนมิถุนายน 2567
ดังภาพ


[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]

กำหนดเวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งสำนักหอสมุดกลาง หัวหมาก และห้องสมุดวิทยาเขต บางนา ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป ดังนี้
        ข้อ 1 ช่วงเวลาปกติ
                วันจันทร์ ถึง วันศุกร์    เปิดบริการเวลา 08.30 - 19.30 น.
                วันเสาร์    เปิดบริการเวลา 08.30 - 16.30 น.
                วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจำปี    ปิดบริการ
        ข้อ 2 ช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยมีการจัดการสอบไล่
                วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจำปี    เปิดบริการเวลา 08.30 - 16.30 น.

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          🟪 นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          🟦 กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    🔹 นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    🔹 นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636 (ในวันและเวลาทำการ)

สอบถาม/ปรึกษาการค้นคว้าข้อมูล จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้บริการ โทร. 0-2310-8646 (ในวันและเวลาทำการ) หรือ..
          🌐 เว็บไซต์ Ask a Librarian : https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?board=2.0
          📦 Inbox Facebook's page ชื่อ "บริการสารสนเทศ RU Library" : http://m.me/ramlibservice
          📨 Line OA : @063sqrqe
          📧 e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th
          🎞 TikTok : @rulibrary

ประกาศที่เกี่ยวข้อง :
          • ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป) ที่ https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8373.0 หรือ https://bit.ly/rulibrary-25670214

หมายเหตุ :
• URL ย่อของเรื่องนี้ คือ https://bit.ly/rulibrary-25670601
#5

(ภาพประกอบโดย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ สำนักหอสมุดกลาง ประจำปี 2567")

สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟสำนักหอสมุดกลาง ประจำปี 2567"
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ อาคารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

และในเวลา 13.00-16.30 น. จะมีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเสมือนจริง
หากผู้ใช้บริการอยู่ในบริเวณพื้นที่และเวลาดังกล่าว ขอความร่วมมือเข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้

ขออภัยในความไม่สะดวก
#6
เนื่องจากมีการดับกระแสไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ และบรรจบสายไฟฟ้าแรงสูง ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. (ของเช้าวันถัดไป)

จึงส่งผลให้เว็บไซต์ และบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของสำนักหอสมุดกลาง [อาทิเช่น เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง, ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC), ระบบยืมต่อด้วยตนเอง, บริการ Proxy Server และบริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) เป็นต้น] ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันและเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

#7
          สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มี "บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room)" เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้บริการค้นคว้าแบบกลุ่ม สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

          เดิม "บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room)" เปิดให้บริการจำนวน 1 ห้อง ณ ชั้น 1 อาคาร 2 และมีการพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ห้อง ณ ชั้น 1 อาคาร 3 โดยเริ่มเปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

          ปัจจุบัน สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มี "บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room)" เปิดให้บริการจำนวน 2 ห้อง
สามารถสอบถามรายละเอียด และวิธีการเข้าใช้บริการเพิ่มเติม ดังนี้

                    1. บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room) ชั้น 1 อาคาร 2
                        ดูแลการให้บริการโดย หน่วยบริการวารสารและเอกสาร
                        โทร. 0-2310-8000 ต่อ 4301
                   
                    2. บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room) ชั้น 1 อาคาร 3
                        ดูแลการให้บริการโดย หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
                        โทร. 0-2310-8646

ภาพประกอบโดย หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
          • บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room) - https://www.lib.ru.ac.th/services/group-study-room.php
#8
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวง อว.

    ร่วมกิจกรรม EBSCO Quiz (ประจำเดือน พฤษภาคม 2567) ตอบคำถาม เพื่อลุ้นรับรางวัลกล่องสุ่ม Crybaby x Powerpuff Girls จำนวน 1 กล่อง (รวมทั้งหมด 12 รางวัล)

    🍀 ร่วมกิจกรรมได้ที่ - https://forms.office.com/r/y3FahJagws
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567

    ⭐️ สุ่มผล และประกาศรางวัลผู้โชคดีทาง Facebook เพจ EBSCO ประเทศไทย (https://www.facebook.com/EBSCOThailand)
ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 น.


ℹ️ สอบถาม/ปรึกษาการค้นคว้าข้อมูล จากฐานข้อมูลออนไลน์ ที่สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้บริการ โทร. 0-2310-8646 (ในวันและเวลาทำการ) หรือ..
    🌐 เว็บไซต์ Ask a Librarian : https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?board=2.0
    📦 Inbox Facebook's page ชื่อ "บริการสารสนเทศ RU Library" : http://m.me/ramlibservice
    📨 Line OA : @063sqrqe
    📧 e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th
    🎞 TikTok : @rulibrary
#9
ปฏิทินการเปิดให้บริการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เดือนพฤษภาคม 2567
ดังภาพ


[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

★ บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          🟪 นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          🟦 กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    🔹 นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    🔹 นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

ℹ️ สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636 (ในวันและเวลาทำการ)

ℹ️ สอบถาม/ปรึกษาการค้นคว้าข้อมูล จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้บริการ โทร. 0-2310-8646 (ในวันและเวลาทำการ) หรือ..
          🌐 เว็บไซต์ Ask a Librarian : https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?board=2.0
          📦 Inbox Facebook's page ชื่อ "บริการสารสนเทศ RU Library" : http://m.me/ramlibservice
          📨 Line OA : @063sqrqe
          📧 e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th
          🎞 TikTok : @rulibrary

ประกาศที่เกี่ยวข้อง :
          • ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป) ที่ https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8373.0 หรือ https://bit.ly/rulibrary-25670214

หมายเหตุ :
• URL ย่อของเรื่องนี้ คือ https://bit.ly/rulibrary-25670501
#10
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง งดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ

อาศัยความตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการใช้สำนักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2534 ข้อ 16 สำนักหอสมุดกลาง จึงของดให้บริการนอกเวลาราชการ เวลา 16.30-19.30 น. (เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.) ในวันศุกร์ที่ 5 และวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เป็นกรณีพิเศษ ทั้งสำนักหอส่วนกลาง (หัวหมาก) และห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ


[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]


เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

★ บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          🟪 นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          🟦 กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    🔹 นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    🔹 นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

ℹ️ สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636 (ในวันและเวลาทำการ)

ℹ️ สอบถาม/ปรึกษาการค้นคว้าข้อมูล จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้บริการ โทร. 0-2310-8646 (ในวันและเวลาทำการ) หรือ..
          🌐 เว็บไซต์ Ask a Librarian : https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?board=2.0
          📦 Inbox Facebook's page ชื่อ "บริการสารสนเทศ RU Library" : http://m.me/ramlibservice
          📨 Line OA : @063sqrqe
          📧 e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th
          🎞 TikTok : @rulibrary

ประกาศที่เกี่ยวข้อง :
          1. ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป) ที่ https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8373.0 หรือ https://bit.ly/rulibrary-25670214
          2. ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง งดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ (5 และ 11 เม.ย. 2567) ที่ https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8378.0 หรือ https://bit.ly/rulibrary-25670405-11
          3. ปฏิทินการเปิดให้บริการ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง เดือน เม.ย. 2567 ที่ https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8377.0 หรือ https://bit.ly/rulibrary-25670401

หมายเหตุ :
• URL ย่อของเรื่องนี้ คือ https://bit.ly/rulibrary-25670405-11