กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

#1
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2565

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้

          1. วันจันทร์-วันศุกร์
                    ★ สำนักหอสมุดกลาง
                              - อาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
                              - อาคาร 2 และอาคาร 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
                    ★ ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เวลา 8.30-18.30 น.
          ✤ ปิดให้บริการ วันที่ 13 และ 14 ตุลาคม 2565

          2. วันเสาร์-อาทิตย์
                    ★ สำนักหอสมุดกลาง เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
                    ★ ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
          ✤ ปิดให้บริการ วันที่ 15, 16 และ 23 ตุลาคม 2565

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

#2
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการ RU Book Fair 2022 เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 7 กรกฎาคม 2565
โปรดติดต่อรับรางวัล ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2565
#3
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2565

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกันยายน 2565 ดังนี้

          1. วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.

          2. วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

          3. วันอาทิตย์ ปิดบริการ

ทั้งนี้ รวมถึงห้องสมุดวิทยาเขตบางนาด้วย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

#4
เรียน ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (https://www.lib.ru.ac.th) และเว็บไซต์ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา (https://bangna.lib.ru.ac.th)

ด้วยฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด จะดำเนินการปรับปรุงระบบสำหรับเครื่องแม่ข่ายบริการเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง (https://www.lib.ru.ac.th) และเว็บไซต์ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา (https://bangna.lib.ru.ac.th) ในวันที่ 13 ส.ค. 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. จึงมีความจำเป็นต้องปิดบริการเว็บไซต์ https://www.lib.ru.ac.th และ https://bangna.lib.ru.ac.th ในวันและเวลา ดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

#5
ขอเชิญ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกท่าน

ร่วมส่งความคิดเห็น ผ่านทาง "แบบสอบถามความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง" ที่ - https://forms.gle/DYqeffGm1bd1BoaU9

และร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดี เพื่อรับของรางวัล ดังนี้

          1. ลำโพง Bluetooth 1 รางวัล
          2. กระบอกน้ำ Amazon 2 รางวัล
          3. พัดลมพกพา Mini USB Fan 3 รางวัล
          4. กระเป๋าผ้า 5 รางวัล

เปิดรับความคิดเห็น ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 4 ตุลาคม 2565
ทาง Facebook เพจ "Ramkhamhaeng University Library" (https://www.facebook.com/ramlibrary)
และ Facebook เพจ "ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง บางนา" (https://www.facebook.com/librarybangna)


[ คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ ]
#6
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ดังนี้

1. วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น. (เว้นวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565)

2. วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565)

3. วันอาทิตย์ ปิดบริการ

ทั้งนี้ รวมถึงห้องสมุดวิทยาเขตบางนาด้วย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

#7
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ
RU Book Fair 2022 : Read to the Future
รูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live เพจ "Ramkhamhaeng University Library" (https://www.facebook.com/ramlibrary)
ในวันพฤหัสฯ ที่ 7 กรกฎาคม 2565กิจกรรมที่น่าสนใจ ในแต่ละช่วง มีดังนี้

เวลา 09.00 - 09.30 น.
          พิธีเปิดโครงการ RU Book Fair 2022 : Read to the future
          โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เวลา 09.30 - 10.00 น.
          แนะนำฐานข้อมูล e-Book
          โดยคุณธนกฤต ลภัสศิริกุล ตัวแทนจาก บริษัท Cengage Learning Asia Pte. Ltd.

เวลา 10.00 - 12.00 น.
          เสวนาเรื่อง "เปิดใจคุณหมอนักเขียน : เคล็ดลับในการเขียนนิยาย ให้ประสบความสำเร็จ"
          กับนักเขียน นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ เจ้าของนามปากกา "พงศกร"

เวลา 12.00 - 12.30 น.
          กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พร้อมร่วมลุ้นรางวัล

เวลา 12.30 - 13.00 น.
          แนะนำฐานข้อมูล e-Book
          โดยคุณผดุงเกียรติ สงครามรอด ตัวแทนจาก บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด

เวลา 13.00 - 15.00 น.
          เสวนาเรื่อง "ร้อยเรียงความประทับใจ จากสุภาพบุรุษจุฑาเทพ สู่ดวงใจเทวพรหม"
          กับนักเขียน คุณมนต์ชัย ศิริลัทพร เจ้าของนามปากกา "ซ่อนกลิ่น"

พิเศษ!! พบกับกิจกรรมตอบคำถามร่วมลุ้นรับของรางวัลตลอดช่วงโครงการฯ
(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ramlibrary/videos/5435772969816663
#8
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายปฏิบัติการ

◘ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 8 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. - 8 ก.ค. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม - http://hrm.ru.ac.th/index.php/2015-04-20-09-20-59/875-00099

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8000 ต่อ 4085
#9
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การงดเข้าใช้พื้นที่บริการชั่วคราว และการให้บริการในช่วงงดใช้พื้นที่

งดเข้าใช้พื้นที่บริการภายในอาคารสำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย. 2565 โดยให้มีการบริการในรูปแบบออนไลน์เป็นปกติ

สมาชิกห้องสมุดที่ยืมหนังสือ และมีกำหนดส่งคืน ตั้งแต่วันที่ 27-29 มิ.ย. 2565 สามารถนำหนังสือมาคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก) หรือนำมาคืนในวันที่ 30 มิ.ย. 2565 โดยไม่เสียค่าปรับ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


กรณีต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

สามารถสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/member-register.php

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

#10
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์) ตั้งแต่วันที่ 1-27 ก.ค. 2565

โดยเปิดให้บริการ
          วันจันทร์-ศุกร์     เวลา 8.30-18.30 น.
          วันเสาร์      เวลา 8.30-16.30 น.
          (*เว้นวันที่ 13-16 ก.ค. 2565 และวันที่ 28-30 ก.ค. 2565)

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636