อยากได้ข้อมูลบทความเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคกับการโฆษณา

เริ่มโดย pupper, สิงหาคม 06, 2009, 03:32:18 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ไม่ทราบว่าจะหาข้อมูลบทความเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคกับการโฆษณาได้ที่ไหนครับ
หาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแล้วข้อมูลที่ได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ รบกวนสอบถามหน่อยครับ

สวัสดีคะ
   รายการที่ส่งมาให้ด้านล่าง เป็นบทความในวารสาร ตัวเล่มวารสารอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร 3 และหนังสือพิมพ์ดูจากไมโครฟิล์มที่ ชั้น 4 อาคาร 3

การโฆษณาการบริโภคเครื่องดื่ม.(2546, กรกฎาคม 2.). มติชน , หน้า 7.   (ม้วนที่ 40218)

ชัยประนิน วิสุทธิผล. (2546, มิถุนายน). โฆษณาผู้สร้างหรือผู้ทำลาย. บิสเนสคอม, 15, 58-61. ภาพประกอบ

ตลาดโฆษณาออนไลน์เฟื่อง. (2549, มีนาคม 19-22). ฐานเศรษฐกิจ, หน้า 44. (ม้วนที่ 11086)

นักช็อปออนไลน์เพิ่ม 27 % ในสองปี.(2551, มีนาคม30-เมษายน2). ฐานเศรษฐกิจ, หน้า 24.  (ม้วนที่ 11097)

ผู้บริโภคยังติดกับตราสินค้าเลือกซื้อสินค้าโฆษณา. (2551, กันยายน 25-27). ฐานเศรษฐกิจ, หน้า 26.  (ม้วนที่ 11099)

พงศ์เชษฐ์ วิริยะไกรกุล วิฎราธร จิรประวัติ. (2546, เม.ย.-มิ.ย.). ผลของภาพโฆษณา และประเภทสินค้าที่มีความเกี่ยวพันต่อทัศนคติ และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค 
          ว.นิเทศศาสตร์ , 21, 49-75. ภาพประกอบ.

ลลิตา คุตตะเทพ. (2543, ก.ค-ก.ย.). การโฆษณาสินค้าแฟชั่นกับพฤติกรรมผู้บริโภค. ว.นิเทศศาสตร์, 18, 50-65.  ภาพประกอบ แผนภูมิ กราฟ

สราวุธ บูรพานัธ. (2544, ก.ค.-ก.ย.). พฤติกรรมผู้บริโภคกับตราสินค้าที่ีมีชื่อเสียง. ว.นิเทศศาสตร์, 19, 26-41. แผนภูมิ