สอบถามค่ะ เรื่อง ไคเซ็น

เริ่มโดย PARN, ตุลาคม 28, 2010, 10:39:47 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

อยากขอทราบตัวอย่างการทำไคเซ็นในออฟฟิตค่ะ
พอดีลองสืบค้นเองแล้วหาไม่เจอค่ะ
รบกวนด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

แนะนำให้ศึกษาจาก

วิทยานิพนธ์ สืบค้น>> ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Thesis)  Digital Collection อ่านฉบับเต็มได้
   ดุสิต ศรีเมือง. (2551). เจตคติต่อการทำกิจกรรมไคเซ็น การรับรู้ประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน
             และผลสำเร็จในการทำกิจกรรมไคเซ็น. (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
   ณัฐวรรณ ราชโส. (2551). การปรับปรุงงานโดยใช้เทคนิคไคเซน: กรณีศึกษาอู่ศรีสหวัฒน์การช่าง.
   (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
   อดิเรก เพ็ชร์รื่น. (2548). ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของ
             พนักงาน ฝ่ายการผลิตบริษัททีซีแอลทอมสัน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
            (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

    สุรศักดิ์ สุทองวัน. (2548). KAIZEN และ TOYOTA-Way. เทศาภิบาล ปีที่ ปีที่ 100 ฉบับที่ 12
           ( ธ.ค. 2548) หน้า 48-56 ที่ฝ่ายวารสาร ฯ ชั้น 2 อาคาร 2
   และไฟล์ที่แนบมา