ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ยกเลิกการเป็นสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา (ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2560 เป็นต้นไป)

เริ่มโดย webmaster, เมษายน 25, 2017, 02:55:14 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการประกาศโฆษณาเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาทุกประเภท (ประเภท ก, ข, ค และ ง)
ทางเว็บไซต์กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา (http://www.mratchakitcha.soc.go.th/)


ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการค้นหา และสั่งพิมพ์ได้ทุกเรื่องตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ
หรือสามารถใช้บริการ ณ ห้องบริการสืบค้นสารสนเทศ ชั้น 3 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

---------------------------------------------
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. เว็บไซต์กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา - http://www.mratchakitcha.soc.go.th
2. ห้องบริการสืบค้นสารสนเทศ - https://www.lib.ru.ac.th/services/information-retrieval-service.php

มีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา เป็น - https://ratchakitcha.soc.go.th
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567