กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

#91
Ask a Librarian / Re: เข้าระบบไม่ได้
Last post by thanyasuda - กุมภาพันธ์ 01, 2022, 11:36:52 AM
เรียน คุณ 6304503276
         หากท่านลืมบัญชีผู้ใช้งาน/ลืมรหัสผ่าน โปรดติดต่อสถาบันคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการ Reset Password ตามลิงก์นี้ค่ะ https://computer.ru.ac.th/Network/indexView/30

ธัญญสุดา
#92
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง เปิดให้บริการในพื้นที่สำนักหอสมุดกลาง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น สำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดวิทยาเขตบางนา จึงขอเปิดให้บริการในพื้นที่ โดยให้บริการเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

#93
Ask a Librarian / เข้าระบบไม่ได้
Last post by 6304503276 - มกราคม 30, 2022, 10:56:12 PM
เข้าระบบไม่ได้หลังจากสมัครไปแล้ว
#94
เรียน คุณ ethanwick

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain ที่มีในสำนักหอสมุดกลาง

1. Blockchain technology ถนนสายใหม่เชื่อมโลกดิจิทัลไร้พรมแดน / Get Smart, เรียบเรียง.กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2561.
QA76.9.B56 บ17 2561    หอสมุดกลาง ชั้น5 อาคาร1

2. ทพพล น้อยปัญญา.กฎหมายเรื่อง Bitcoin, Blockchain, ICO and etc. : พร้อมด้วยคำอธิบายพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561  กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.
KPT961 ท16 2561  หอสมุดกลาง ชั้น4 อาคาร1

3. Bitcoin & Blockchain 101 เงินดิจิทัลเปลี่ยนโลก / ผู้เขียน, พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว, ณัฐชนน โพธิ์เงิน. พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว. กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์, 2561.
HG1710 พ237 2561  หอสมุดกลาง ชั้น3 อาคาร1

4. Blockchain เปลี่ยนโลก = Blockchain revolution / Don Tapscott และ Alex Tapscott ; แปล, พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์. แท็ปสกอตต์, ดอน.กรุงเทพฯ : ดิไวน์ แมจิก, 2560.
HG1710 ท285 2560   หอสมุดกลาง ชั้น3 อาคาร1

5. การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการสัญญาในงานวิศวกรรมก่อสร้าง = Using blockchain technology and cryptocurrency for contract management in construction engineering / อภิชาติ บุญเพ็ง. อภิชาติ บุญเพ็ง.
ม.ร. อ2525 2563  หอสมุดกลาง ชั้น1 อาคาร3

6. ปฏิวัติโมเดลธุรกิจด้วยบล็อกเชน = Blockchain disruptive business model / อาณัติ ลีมัคเดช. อาณัติ ลีมัคเดช.กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2563.
HG1710 อ221 2563  หอสมุดกลาง ชั้น3 อาคาร1

7. Digital finance : security tokens and unlocking the real potential of blockchain / Baxter Hines Hines, Baxter
Hoboken, New Jersey : Wiley, c2021
HG104 .H56 2021   หอสมุดกลาง ชั้น3 อาคาร1

สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่
คำสำคัญ "Blockchain"
หัวเรื่อง
1. บล็อกเชน.
2. บิทคอยน์.
3. ธนาคารและการธนาคาร -- นวัตกรรมทางเทคโนโลยี.
4. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.

ช่องทางการยืมออนไลน์ https://www.lib.ru.ac.th/services/bookrequest-form.php

วัชราภรณ์
#95
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การให้บริการในช่วงงดใช้พื้นที่บริการภายในอาคาร (วันที่ 5-31ม.ค. 2565)

ด้วยสำนักหอสมุดกลาง ประกาศงดใช้พื้นที่บริการภายในอาคาร ตั้งแต่วันที่ 15-31 ม.ค. 2565 โดยให้บริการในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการที่ต้องการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง จึงได้ออกมาตรการการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง และห้องวิทยาเขตบางนา ดังต่อไปนี้

1. สมาชิกสำนักหอสมุดกลาง ที่ยืมหนังสือและมีกำหนดส่งคืนตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค. 2565 สามารถนำหนังสือมาคืนได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.พ. 2565 โดยไม่เสียค่าปรับ
          ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการหนังสือ ที่มีการค้างส่งคืนสำนักหอสมุดกลางได้ด้วยตนเอง
                    1) ทางเว็บไซต์ - https://library.lib.ru.ac.th/ โดยเลือกเมนู "ตรวจสอบการยืม-คืน/ยืมต่อ" หรือ "View Your Library Record" ทางด้านขวาของหน้าจอ
                    2) ทางลิงก์ตรงเว็บไซต์ - https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx

2. สมาชิกสำนักหอสมุดกลาง (นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) ที่มีความจำเป็นต้องติดต่อกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้รับอนุญาตให้เข้าภายในมหาวิทยาลัยได้นั้น สามารถนำหนังสือมาคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)

3. สมาชิกสำนักหอสมุดกลาง (นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) สามารถยืมหนังสือได้ โดยส่งคำขอยืมหนังสือที่มีความจำเป็นต้องใช้ โดยกรอกแบบฟอร์มส่งคำขอรายการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทางเว็บไซต์ https://www.lib.ru.ac.th (ลิงก์ตรง https://www.lib.ru.ac.th/services/bookrequest-form.php)ภาพ : การยืมออนไลน์ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน
จัดทำภาพโดย : หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ


รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]ประกาศที่เกี่ยวข้อง
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง งดใช้พื้นที่บริการภายในอาคาร ตั้งแต่วันที่ 15-31 ม.ค. 2565
          - https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8130.0
#96
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง
งดใช้พื้นที่บริการภายในอาคาร ตั้งแต่วันที่ 15-31 ม.ค. 2565

โดยมีการให้บริการยืมผ่านระบบออนไลน์
ที่ https://www.lib.ru.ac.th/services/bookrequest-form.php

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]
กรณีต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

สามารถสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/member-register.php

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การให้บริการในช่วงงดใช้พื้นที่บริการภายในอาคาร (วันที่ 15-31 ม.ค. 2565)
          - https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8131.0
#97
Ask a Librarian / หนังสือเกี่ยวกับบลอคเชน
Last post by ethanwick - มกราคม 17, 2022, 10:55:05 AM
อยากทราบว่าหนังสือหมวดดังกล่าวอยู่หมวดไหนครับ  :D
#98
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การให้บริการในช่วงงดใช้พื้นที่บริการภายในอาคาร (วันที่ 4-14 ม.ค. 2565)

ด้วยสำนักหอสมุดกลาง ประกาศงดใช้พื้นที่บริการภายในอาคาร ตั้งแต่วันที่ 4-14 ม.ค. 2565 โดยให้บริการในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการที่ต้องการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง จึงได้ออกมาตรการการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง และห้องวิทยาเขตบางนา ดังต่อไปนี้

1. สมาชิกสำนักหอสมุดกลาง ที่ยืมหนังสือและมีกำหนดส่งคืนตั้งแต่วันที่ 4-16 ม.ค. 2565 สามารถนำหนังสือมาคืนได้ตั้งแต่วันที่ 17-31 ม.ค. 2565 โดยไม่เสียค่าปรับ
          ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการหนังสือ ที่มีการค้างส่งคืนสำนักหอสมุดกลางได้ด้วยตนเอง
                    1) ทางเว็บไซต์ - https://library.lib.ru.ac.th/ โดยเลือกเมนู "ตรวจสอบการยืม-คืน/ยืมต่อ" หรือ "View Your Library Record" ทางด้านขวาของหน้าจอ
                    2) ทางลิงก์ตรงเว็บไซต์ - https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx

2. สมาชิกสำนักหอสมุดกลาง (นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) ที่มีความจำเป็นต้องติดต่อกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้รับอนุญาตให้เข้าภายในมหาวิทยาลัยได้นั้น สามารถนำหนังสือมาคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)

3. สมาชิกสำนักหอสมุดกลาง (นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) สามารถยืมหนังสือได้ โดยส่งคำขอยืมหนังสือที่มีความจำเป็นต้องใช้ โดยกรอกแบบฟอร์มส่งคำขอรายการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทางเว็บไซต์ https://www.lib.ru.ac.th (ลิงก์ตรง https://www.lib.ru.ac.th/services/bookrequest-form.php)ภาพ : การยืมออนไลน์ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน
จัดทำภาพโดย : หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ


รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]

ประกาศที่เกี่ยวข้อง
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง งดใช้พื้นที่บริการภายในอาคาร ตั้งแต่วันที่ 4-14 ม.ค. 2565
          - https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8127.0
#99
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง
งดใช้พื้นที่บริการภายในอาคาร ตั้งแต่วันที่ 4-14 ม.ค. 2565

โดยมีการให้บริการยืมผ่านระบบออนไลน์
ที่ https://www.lib.ru.ac.th/services/bookrequest-form.php

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]
กรณีต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

สามารถสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/member-register.php

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การให้บริการในช่วงงดใช้พื้นที่บริการภายในอาคาร (วันที่ 4-14 ม.ค. 2565)
          - https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8128.0
#100
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รณรงค์ไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy)รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]