กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

#21
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ดังนี้

          1. วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น. (เว้น วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน  ปิดบริการ)

          2. วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. (เว้น วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน ปิดบริการ)

          3. วันอาทิตย์ ปิดบริการ

ทั้งนี้ รวมถึงห้องสมุดวิทยาเขตบางนาด้วย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ


[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น ]
#22
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึงเวลา 03.00 น. (ของเช้าวันถัดไป) มีการดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อบำรุงรักษาฯ

ตามที่การไฟฟ้านครหลวง จะทำการดับไฟสายส่ง 69 KV เพื่อบำรุงรักษา Switch 69 KV ที่จ่ายไฟฟ้าให้กับสถานีไฟฟ้าย่อยของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ส่งผลให้อาคารและพื้นที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งหมด ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้

ทั้งนี้ จะส่งผลให้เว็บไซต์ และบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของสำนักหอสมุดกลาง [อาทิเช่น เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง, ระบบยืมต่อด้วยตนเอง, บริการ Proxy Server และบริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) เป็นต้น] ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันและเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกสอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636
#23
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ดังนี้

สำนักหอสมุดกลาง หัวหมาก
          วันจันทร์-ศุกร์
              • อาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
              • อาคาร 2 และอาคาร 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 4, 5 และ 17 พฤษภาคม 2566 ปิดบริการ

          วันเสาร์-อาทิตย์
              • อาคาร 1 - 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 6, 7 และ 14 พฤษภาคม 2566 ปิดบริการ

ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
          วันจันทร์-ศุกร์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 4, 5 และ 17 พฤษภาคม 2566 ปิดบริการ

          วันเสาร์-อาทิตย์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 6, 7 และ 14 พฤษภาคม 2566 ปิดบริการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น ]


★ บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น ]
#24
เรียน คุณ Praew147
  นักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการช่วยการค้นคว้า ได้โดยกรอกฟอร์มนี้ https://forms.gle/HFuHFoVNcXewUrGQ7
  หมายเหตุ: ต้องใช้อีเมลที่ลงท้ายด้วย @rumail.ru.ac.th ในการล็อกอินเข้าไปขอรับบริการ ขอบคุณค่ะ

  ธัญญสุดา
#25
อยากได้ฉบับเต็มของการค้นคว้าอิสระ ของคณะรัฐศาสตร์ จ.นครศรีฯ หัวข้อผลกระทบของ COVID – 19 ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ของผู้แต้ง ปนัดดา จันธุรต ปี2564 ค่ะ
#26
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนเมษายน 2566 ดังนี้

          1. วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น. (เว้น วันพุธที่ 12 เมษายน เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. และวันจันทร์ที่ 17 เมษายน ปิดบริการ)

          2. วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. (เว้น วันเสาร์ที่ 15 เมษายน ปิดบริการ)

          3. วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (วันที่ 6 และวันที่ 13-17) ปิดบริการ

ทั้งนี้ รวมถึงห้องสมุดวิทยาเขตบางนาด้วย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2★ บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น ]

#27
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ดังนี้

    1. สำนักหอสมุดกลาง
          วันจันทร์-วันศุกร์
              • วันที่ 1-27 มีนาคม 2566
                    - อาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
                    - อาคาร 2 และ 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              • วันที่ 28-31 มีนาคม 2566
                    - อาคาร 1 - 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 6 มีนาคม 2566 ปิดบริการ
          วันเสาร์-อาทิตย์
                    - อาคาร 1 - 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

    2. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
          วันจันทร์-วันศุกร์
              - เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 6 มีนาคม 2566 ปิดบริการ
          วันเสาร์-อาทิตย์
              - เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น ]


★ บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น ]
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น ]

#28
ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2566 รูปแบบ Online ผ่านทาง Google Meet ในวันที่ 8-10 มีนาคม 2566


จัดทำภาพโดย หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จะได้รับทักษะในการค้นคว้าข้อมูลได้ตรงตามที่ต้องการอย่างรวดเร็วขึ้น ด้วยคำแนะนำการใช้งาน การสืบค้นข้อมูล และฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างละเอียดครบถ้วน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคว้าและวิจัย (Reference Databases) จำนวน 5 ฐานข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคว้าและวิจัย (Reference Databases) ที่สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงบอกรับ ในปีงบประมาณ 2566

การฝึกอบรมจะจัดขึ้นในวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 รูปแบบ Online ผ่านทาง Google Meet ที่..
          1. https://meet.google.com/xdb-suzb-ppa
          2. https://meet.google.com (รหัส xdb-suzb-ppa)
         
กำหนดการฝึกอบรม ดังนี้


จัดทำภาพโดย หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
          ◘ วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566
                    ○ ฐานข้อมูลกฎหมายสามมิติ เวลา 09.30 – 10.30 น. โดย คุณพิชัย โชติชัยพร จากห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็ดว๊านซ์ลีกัลเทคโนโลยี
                    ○ ฐานข้อมูล iQNewsClip และ NewsCenter เวลา 13.30 – 14.30 น. โดย คุณอรรณพ สุทธิศิริ จากบริษัทอินโฟเควสท์ จำกัด


จัดทำภาพโดย หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
          ◘ วันพฤหัสฯ ที่ 9 มีนาคม 2566
                    ○ ฐานข้อมูล Emerald eJournal Premier เวลา 10.30 – 11.30 น. โดย คุณวัลย์ลดา ภัทรโภคินเศรษฐ์ จากสำนักพิมพ์ Emerald Publishing Thailand
                    ○ ฐานข้อมูล Gale E-book เวลา 13.30 – 14.30 น. โดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากสำนักพิมพ์ Gale, a Cengage Company


จัดทำภาพโดย หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
          ◘ วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
                    ○ ฐานข้อมูล Oxford Law Online เวลา 10.30 – 11.30 น. โดย คุณ Sumita Sen (ร่วมบรรยายภาษาไทย โดย คุณเมธินี เต็มงาม) Regional Training & Implementation Manager for South Asia & South East Asia, Middle East & Africa

ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่ https://forms.gle/DWYHpFqpLPkyLe6K8
          • ลงทะเบียนได้ทุกฐานข้อมูลที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรม
          • เข้าร่วมฝึกอบรมแบบ Onsite ได้ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จำกัดจำนวนเพียง 20 ที่นั่งเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง (คุณสาธินา สุธรรมนิรันด์) โทร. 0-2310-8646

หมายเหตุ :
ติดตามโปรแกรมฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงเพิ่มเติม ที่ https://www.lib.ru.ac.th/services/train1.php
#29
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

          ขอเชิญร่วมงาน Digital Governance Thailand (DGT 2023): Happiness Creation #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล ในวันที่ 24-25 ก.พ. 2566 ณ มิตรทาวน์ ฮอลล์ (Mitrtown Hall) ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ (5th Floor, Samyan Mitrtown)
ติดตามรายละเอียดงานเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ : https://dgt.etda.or.th


          ในวันที่ "เทคโนโลยีดิจิทัล" เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในทุกกิจกรรมของชีวิต

          ผู้คนมากมายเปิดใจยอมรับให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เพื่อให้วิ่งตามทันในสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และนั่นคือความท้าทายของหน่วยงานรัฐ รวมถึงภาคเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนทุกกิจกรรมด้วยเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนไปด้วยตัวคุณเอง ว่าเราจะสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยสร้างความสุข สร้างสุขภาพที่ดี และมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร

          มาร่วมเปิดโลกเทคโนโลยีดิจิทัลของสังคมไทย ยกระดับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในงาน DGT 2023 หรือ Digital Governance Thailand 2023: Happiness Creation #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล

          ภายในงานนี้ มีหัวข้อเสวนาเพื่อให้ความรู้และไอเดียจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานด้านดิจิทัล ทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมเร่งเครื่องให้ทุกคน ทุกองค์กร ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก รัฐหรือเอกชน ตลอดจน SMEs และ Service Provider เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ยกระดับการทำงาน และการทำธุรกิจ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเดินหน้าได้อย่างมั่นใจ สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

          มาร่วมกันออกแบบ Digital Ecosystem ที่มีความสุขร่วมกัน ภายใต้แนวคิด Happiness Creation เพื่อให้คนไทยมี #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล ในวันที่ 24 -25 ก.พ. 2566 เวลา 10.00-18.00 น. ณ มิตรทาวน์ ฮอลล์ (Mitrtown Hall) ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ (5th Floor, Samyan Mitrtown)

          3 Zone Highlights ภายในงาน

          📍 Stage Zone : เวทีเสวนา หลากหลายแง่มุมแห่งโลกอนาคตเพื่อทุกคน กับขบวนทัพ Speaker ชื่อดัง จากทั้งไทยและต่างประเทศ กว่า 90 ชีวิต มาร่วมแชร์ แลกเปลี่ยนมุมมอง เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่าน Topic ที่ต้องปักหมุด รวมกว่า 40 Sessions

          📍 Exhibition Zone: พื้นที่แห่งการ Show Case & Use Case ครอบคลุมทั้งด้าน Digital Service, Digital Adoption, Digital Literacy & Protection, Digital Infrastructure และ AI Governance & Innovation จากกว่า 40 หน่วยงานชั้นนำของไทย สู่การเปิดประสบการณ์ความสุขของชีวิตดิจิทัล ให้คุณและธุรกิจของคุณพร้อมก่อนใคร

          📍 Matching & Training Zone:พื้นที่แห่งการต่อยอดทักษะและโอกาสในโลกดิจิทัล ทั้ง 👀 Business Matching 👀 Digital Skill Matching👀 Training สุด Exclusive จาก ADTE by ETDA

          ลงทะเบียนร่วมงานที่ https://www.zipeventapp.com/e/DGT-2023-Happiness-Creation

รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์ : https://dgt.etda.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/videos/776076326897559
#30
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพยากรสารสนเทศเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานในราชการได้

          ด้วย สำนักหอสมุดกลาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพยากรสารสนเทศเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานในราชการได้ จำนวน 73,276 เล่ม (น้ำหนัก 34,685.34 กิโลกรัม) รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์เอกสารแนบ

          [ คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ ]

หมายเหตุ : ประกาศหมดอายุวันที่ 1 มี.ค. 2566