แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เริ่มโดย อริยารักษ์ ภักดี, ธันวาคม 25, 2016, 03:45:45 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ต้องการสืบค้นหาหนังสือในการทำ is หัวข้อวิจัย แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดทฤษฎีการบริหาร
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โดยขอให้เป็นข้อมูล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 -2559 และขอให้มีหน้าหนังสือที่ใช้อ้างอิงด้วยค่ะ