ช่วยหาหนังสือเตรียมสอบ general education development ให้หน่อยค่ะ

เริ่มโดย key, กุมภาพันธ์ 07, 2008, 05:01:12 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พยายามหาหนังสือเตรียมสอบged ตามห้องสมุดทั่วไปอยู่ค่ะ เพราะราคาหนังสือใหม่แพงมากใครทราบติดต่อกลับมาที่ moowan_62@hotmail.com จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอบคุณมากค่ะ

อ้างจาก: key ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2008, 05:01:12 PM
พยายามหาหนังสือเตรียมสอบged ตามห้องสมุดทั่วไปอยู่ค่ะ เพราะราคาหนังสือใหม่แพงมากใครทราบติดต่อกลับมาที่ moowan_62@hotmail.com จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอบคุณมากค่ะ


            หนังสือเตรียมสอบ General Educational Development จากการสืบไม่พบรายหนังสือปีใหม่ ๆ ที่ต้องการ จึงขอแนะนำข้อมูลในการทำข้อสอบเพื่อผู้สอบจะได้มีแนวทางการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการสอบ ผู้สอบต้องทำการสอบทั้งหมด 5 วิชาหลักรายละเอียดโดยรวมของแต่ละวิชาที่จะสอบวิชาส่วนใหญ่ที่สอบเป็นการสอบแบบปรนัย  ยกเว้นข้อสอบวิชา Writing ที่เป็นการเขียนบทความ (Essay) ที่ต้องเขียนตอบ และมีบางส่วนของวิชา คณิตศาสตร์ ที่ต้องตอบด้วยคำตอบสั้นๆ
    1. Language Arts; Writing
การสอบ Writing + Reading Skills จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เกี่ยวกับโครงสร้างรูปประโยค การใช้และการเชื่อมต่อประโยค และอ่านข้อความจากสื่อต่างๆ แล้วนำมาแก้ไข ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานของ Edited American English (หรือเทียบเท่าในภาคภาษาสเปน และภาษาฝรั่งเศส)
ส่วนที่ 2 จะเป็นการเขียนบทความ (Essay) ตามหัวข้อที่กำหนดให้ การให้คะแนนบทความนั้นจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น เน้นประเด็นสำคัญ ความชัดเจนของโครงร่าง การใส่ความคิดเห็นใหม่ๆ และดูการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้คำ การสะกดคำและการเว้นวรรค ทั้งนี้จะไม่มีการกำหนดจำนวนคำ แต่ผู้สอบต้องเขียนให้ได้มากพอที่จะเข้าใจความหมา
      2. Social Studies
เนื้อหาวิชาจะครอบคลุมประวัติศาสตร์อเมริกา ประวัติศาสตร์โลก การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์
   3.  Science
เนื้อหาวิชาจะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ  ได้แก่ ฟิสิกซ์ เคมี และชีววิทยา
    4. Language Arts; Reading 
ข้อสอบจะประกอบไปด้วย 5 บทความจากหนังสือนวนิยาย (Fiction) และ 2 บทความจากหนังสือ non-fiction โดยผู้สอบต้องอ่านแล้วทำความเข้าใจ เพื่อใช้ในการตอบคำถาม
   5. Mathematics
ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ ซึ่งเป็นแบบตามที่ศูนย์สอบกำหนดเท่านั้น แต่ส่วนที่ 2 ไม่อนุญาตให้ใช้ เนื้อหาวิชาจะเกี่ยวกับเรขาคณิต พีชคณิต เลขคณิต และการแก้โจทย์ต่างๆ
สืบค้นข้อมูลจากhttp://www.google.co.th/
หรือ. http://www.aims.co.th/course_detail.asp?id=10

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับ General Education Development
หากสืบค้นจากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด  ของสำนักหอสมุดกลางจะพบว่ามี 3 เล่ม คือ

1. GED : how to prepare for the high school equivalency examination
2. GED : how to prepare the high school equivalency examination : test 2, the social studies test
3. School testing programs


และถ้าหากข้อมูลจากทั้ง 3 เล่มยังไม่ตรงกับความต้องการ
สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จาก ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมค่ะ

โดยฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม จะสามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาได้
เมื่อทราบแล้วว่าหนังสือที่ต้องการอยู่มีอยู่ที่มหาวิทยาลัยใด ก็จะสามารถไปติดต่อขอใช้บริการที่สถาบันนั้น
หรือจะใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดก็ได้ค่ะ

เมื่อเข้าไปที่หน้าจอของฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมแล้ว
ดูในช่อง  "การสืบค้นทั่วไป" (ตัวอักษรสีดำบนพื้นเขียว)
เลือกประเภทการสืบค้น เป็น "หัวเรื่อง" พิมพ์คำค้นว่า "General Education Development"
แล้วคลิกที่ปุ่ม "สืบค้น"
.. รอสักครู่ ..
จะพบกับข้อมูลของหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ General Education Development
ที่มีอยู่ในห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้ค่ะ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Database Services : ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม -> http://uc.thailis.or.th/cgi-bin/gw/chameleon?lng=th&skin=ru
วิธีใช้งาน ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม -> http://uc.thailis.or.th/gw/html/ru/th/help_screens/gw/help.php?key=browse
Library Services : บริการยืมระหว่างห้องสมุด -> http://www.lib.ru.ac.th/service/interlibrary_loan.html