RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ พฤษภาคม 11, 2017, 01:54:41 PM

หัวข้อ: เชิญชมนิทรรศการ ชุด "การ์ตูน" ไตรมาสที่ 3 เรื่อง "สร้างสรรค์งานการ์ตูน" ตั้งแต่เมษายน 2560 เป็นต้นไป
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ พฤษภาคม 11, 2017, 01:54:41 PM
(http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7573_banner_2560-05-11_catoon-exhibition.png)

เชิญชมนิทรรศการ ชุด "การ์ตูน"
ไตรมาสที่ 3 เรื่อง "สร้างสรรค์งานการ์ตูน"


นำเสนอเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างสรรค์งานการ์ตูน ได้แก่ ขั้นตอนวิธีการวาด ขั้นตอนการให้สี
จัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับวิธีการสร้างสรรค์งานการ์ตูนต่าง ๆ ให้กับ นักศึกษา ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ พนักงาน บุคลากร อาจารย์ นักเรียน และบุคคลทั่วไป ได้เข้าชมและศึกษา
ในวันและเวลาราชการ

เริ่มจัดแสดงเมษายน 2560
ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม
ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะ :
หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด โทร. 0-2310-8647
facebook's page : https://www.facebook.com/exhibitionandart/
Line ID : @zxb0818x

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :
• นิทรรศการชุดการ์ตูน ไตรมาสที่ 1 เรื่อง "กว่าจะเป็นการ์ตูน" - http://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=7523.0
• นิทรรศการชุดการ์ตูน ไตรมาสที่ 2 เรื่อง "การ์ตูนเฉลิมพระเกียรติฯ" - http://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=7537.0

นิทรรศการโดย : หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด