RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2022, 01:17:25 AM

หัวข้อ: เปิดบริการให้สมาชิกห้องสมุด สามารถยืมหนังสือได้จากทุกห้องสมุดของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 30 ก.ย. 2565)
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2022, 01:17:25 AM
(https://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id8134_2565-02-14-09-30_inter-rulibrary-loan-service.jpg)

สำนักหอสมุดกลาง ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา และห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดบริการให้สมาชิกห้องสมุด สามารถยืมหนังสือได้จากทุกห้องสมุดของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคืนที่ห้องสมุดซึ่งทำรายการยืมมา (ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 30 ก.ย. 2565)

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง สำนักหอสมุดกลางเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีความจำเป็นต้องลดการเดินทางหรือพักอาศัยต่างพื้นที่ ได้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงเปิดให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ระหว่างสำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภายใต้เงื่อนไข คือ มีสถานะเป็นสมาชิกห้องสมุด และนำส่งคืน ณ ห้องสมุดที่ทำรายการยืมมา
จำนวนสิทธิ์ในการยืม เป็นไปตามระเบียบการยืม-คืน ตามประเภทของสมาชิก และเงื่อนไขของห้องสมุดที่สมาชิกห้องสมุดทำการเข้าใช้บริการ

นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกสาขา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่..
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650
ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา โทร. 0-2397-6328
และห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 23 แห่ง

#ยืมที่ไหนคืนที่นั่นนะ #เด็กรามยืมหนังสือได้ทั่วไทย #ห้องสมุดราม

(https://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id8134_2565-02-14-2565-09-30_inter-rulibrary-square-600px.jpg)