สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สวอ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับลงทะเบียนสอบ e-Testing (วันที่ 8-11 สค. 2566)

เริ่มโดย webmaster, กรกฎาคม 05, 2023, 02:57:08 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สวอ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดำเนินการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โดย รับลงทะเบียนสอบ e-Testing ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2566 ในระบบ e-Service (http://e-service.ru.ac.th) ระบบเปิดตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

เปิดสอบ e-Testing ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 12 ตุลาคม 2566 (ไม่เว้นวันหยุด) โดยเปิดสอบ 142 กระบวนวิชา

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่
        • แฟนเพจ Facebook : e-Testing สวอ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (https://www.facebook.com/RU.ETESTING)
        • โทร. 0-2310-8790

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังภาพ หรือ https://www.facebook.com/RU.ETESTING


[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น ]


หมายเหตุ :
1. "การสอบทางอิเล็กทรอนิกส์" หรือ "การสอบแบบ e-Testing" ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
          หมายถึง การสอบรูปแบบหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดสอบสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ และนักศึกษาระบบพรีดีกรี ส่วนกลาง เปิดสอบเฉพาะภาค 1, 2 และภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามปกติเสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนขอสอบ e-Testing (ที่มา : https://www.aroundram.com, ค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2566)
2. e-Testing ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
          คือ การสอบแบบ e-Testing เป็นการสอบรูปแบบหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดสอบสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ และนักศึกษาระบบพรีดีกรี (เฉพาะส่วนกลาง) เปิดสอบเฉพาะภาค 1, 2 และภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามปกติเสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนขอสอบ e-Testing สามารถลงทะเบียนขอสอบแบบ e-Testing ตามที่มหาวิทยาลัยเปิดให้สอบเท่านั้น สามารถเลือก วันสอบ เวลาสอบ ได้ตามความสะดวก เป็นการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ในห้องสอบที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ (ไม่ใช่การสอบที่บ้าน) ข้อสอบเป็นแบบ ปรนัย(ตัวเลือก)เท่านั้น ไม่มีข้อสอบแบบอัตนัย(เขียนคำตอบ) การสอบ e-Testing ใช้ระบบคลังข้อสอบหมุนเวียนสลับกัน จะลอกกันไม่ได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จ จะทราบผลการสอบในทันที หากสอบ e-Testing ผ่าน ไม่ต้องเข้าสอบปลายภาคอีก(ห้ามเข้าสอบปลายภาค) หากสอบ e-Testing ไม่ผ่าน ยังสามารถเข้าสอบปลายภาคได้อีกครั้ง มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนขอสอบ e-Testing (จะขอสอบ e-Testing หรือไม่ก็ได้) (ที่มา : http://www.question.ru.ac.th/regis/question/47577.ru, ค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2566)