ขอเชิญส่งความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามฯ เพื่อพัฒนาการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี พ.ศ. 2564

เริ่มโดย webmaster, สิงหาคม 01, 2021, 09:34:07 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ขอเชิญผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน
ส่งความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามฯ เพื่อพัฒนาการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ประจำปี พ.ศ. 2564🌸 หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
          ตอบแบบสอบถามที่ ➤ https://bit.ly/rulib-satis-qn-eresourceserv-2564
     ✤ พื้นที่ให้บริการ ณ ชั้น 1-3 อาคาร 3 โดยมีตัวอย่างบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     - สื่อมัลติมีเดีย เช่น DVD และอื่น ๆ
     - สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดระบบ WebPAC
     - ห้องบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอก)
     - สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ เช่น หนังสืออนุสรณ์ และอนุสรณ์งานศพ
     - ราชกิจจานุเบกษา, คำพิพากษาศาลฎีกา และสยามจดหมายเหตุ
     - วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
     - บริการระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)
     - ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าฯ
     - สิ่งพิมพ์รัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานอิสระ และสถาบันการเงิน
     - สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     - บริการหนังสืออ้างอิง
     - ห้องหนังสือหายาก
     - สืบค้นสารสนเทศ (Information Retrieval Service) เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ และอินเทอร์เน็ต
     - แนะนำ และฝึกอบรมใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ
     - บริการรางปลั๊กไฟสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสาร ที่ใช้ในการค้นคว้าเพื่อการศึกษา
     - ห้องบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Services)
     - บริการตู้เก็บเอกสาร
     - สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โทร. 0-2397-6328


🌸 ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
          ตอบแบบสอบถามที่ ➤ https://bit.ly/rulib-satis-qn-bangna-2564
     ✤ พื้นที่ให้บริการ ณ อาคารห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตปัจฉิมสวัสดิ์ - สุวรรณนภาศรี (วิทยาเขตบางนา)
     - บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ➤ https://www.lib.ru.ac.th/about/libbranch-bangna.php
     - สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องสมุดฯ วิทยาเขตบางนา โทร. 0-2397-6328 หรือ https://www.facebook.com/Rulibrarybangna


🌸 หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ
          ตอบแบบสอบถามที่ ➤ https://bit.ly/rulib-satis-qn-resourceserv-2564
     ✤ พื้นที่ให้บริการ ณ ชั้น 1-5 อาคาร 1 โดยมีตัวอย่างบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     - บริการ ยืม-คืน หนังสือทั่วไป
     - บริการรับสมัครและต่ออายุสมาชิกห้องสมุด
     - บริการสืบค้นฐานข้อมูล ระบบ WebPAC
     - RFID Selfcheck Station (เครื่องยืม-คืนด้วยตนเอง เฉพาะหนังสือที่มี Tag RFID)
     - Library services for foreigners
     - บริการพื้นที่สำหรับพระภิกษุ - สามเณร
     - บริการหนังสือสำรองประจำวิชา, ตำราเรียน
     - มุมแลกเปลี่ยนตำราเรียน
     - นวนิยาย หนังสือเด็ก และหนังสือปกอ่อน
     - หนังสือและสิ่งพิมพ์ หมวด A-Z
     - สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 0-2310-8636


🌸 หน่วยบริการวารสารและเอกสาร
          ตอบแบบสอบถามที่ ➤ https://bit.ly/rulib-satis-qn-journalserv-2564
     ✤ พื้นที่ให้บริการ ณ ชั้น 1 และ 2 อาคาร 2 โดยมีตัวอย่างบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     - วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศ ทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลัง
     - หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน และฉบับย้อนหลัง 1 ปี
     - แฟ้มสารสนเทศเฉพาะเรื่อง ข่าวสารทันสมัย
     - สิ่งพิมพ์สหประชาชาติ สิ่งพิมพ์มุมตลาดหลักทรัพย์ (Set Corner)
     - ห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room) สำหรับนักศึกษาทุกระดับ
     - สิ่งพิมพ์รามคำแหง ประเภทวารสารวิชาการและข่าวรามคำแหง
     - แนะนำการสืบค้นวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศ
     - แนะนำแหล่งสารสนเทศวารสารวิชาการภาษาไทย (RU Journal Services)
     - แนะนำสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจ
     - สิ่งพิมพ์ศาสนา
     - บอร์ดนานาสาระ
     - สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการวารสารและเอกสาร โทร. 0-2310-8642

ขอบคุณทุกความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง