ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือน ก.พ. 2566

เริ่มโดย webmaster, มกราคม 22, 2023, 11:17:54 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

กิจกรรมที่ลิ้งค์

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

    1. สำนักหอสมุดกลาง

          วันจันทร์-วันศุกร์
              วันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2566    เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
    ยกเว้น วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดบริการ
              วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566    เปิดให้บริการ เวลา 8.30-11.30 น.
              วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566    ปิดพื้นที่ให้บริการ
              วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566    อาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
    อาคาร 2 และอาคาร 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.

          วันเสาร์-อาทิตย์    ปิดบริการ
          ยกเว้น วันเสาร์ที่ 4 และ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.


    2. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

        วันจันทร์-วันศุกร์    เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
    ยกเว้น วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดบริการ

          วันเสาร์-อาทิตย์    ปิดบริการ
          ยกเว้น วันเสาร์ที่ 4 และ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


ประกาศที่เกี่ยวข้อง
          เรื่อง การคืนหนังสือในช่วงปิดพื้นที่การให้บริการเป็นกรณีพิเศษ - https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8217.0

★ บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636


[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]