พรบ.พนักงานราชการ และคู่มือการบริหารงานพนักงานข้าราชการ

เริ่มโดย natsada, กุมภาพันธ์ 04, 2013, 10:37:28 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ขอข้อมูลเกี่ยวกับ พรบ.พนักงานราชการ

                ได้สอบถาม คณะกรรมการบริหารพนักงานข้าราชการ สำนัก ก.พ. ได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานราชการ ไม่มีพระราชบัญญัติ (พรบ) มีเป็น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ 2547 สอบเพิ่มเติมได้ที่ 02-5471977 หรือที่ เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th/ocsc/imp_dates/move2_newbuilding.htm แล้วเลือกที่กฎหมาย ระเบียบ
แล้วเลือกที่พนักงานราชการ
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=317&Itemid=348   
       
             ข้อมูลเกี่ยวกับ พรบ.พนักงานราชการ  สืบค้นจากฐานข้อมูลราขกิจจานุเบกษา จะเป็นระเบียบและประกาศของคณะกรรมการข้าราชการ ดูจากไฟล์ที่แนบและ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search_result.jsp?SID=518E1CDE3DA8F9F9FEB0BF058C74A783
ซึ่งสามารถเปิดอ่านฉบับเต็มได้คะ

              คู่มือการบริหารงานพนักงานข้าราชการ http://kormor.obec.go.th/arti/arti003.pdf

อ่านเพิ่มเติมไฟล์ที่แนบ (สมาชิกเข้าสู้ระบบจึงสามารถอ่านไฟล์ที่แนบได้)

อ่านเพิ่มเติมไฟล์ที่แนบ (สมาชิกเข้าสู้ระบบจึงสามารถอ่านไฟล์ที่แนบได้)

อ่านเพิ่มเติมไฟล์ที่แนบ