RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ สิงหาคม 02, 2021, 03:43:49 PM

หัวข้อ: ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การให้บริการในช่วงปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 5) (ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. 2564)
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ สิงหาคม 02, 2021, 03:43:49 PM
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การให้บริการในช่วงปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 5) (ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. 2564)

ด้วยสำนักหอสมุดกลางประกาศปิดทำการสำนักหอสมุดกลางชั่วคราว เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการที่ต้องการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลางจึงได้ออกมาตรการการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดวิทยาลัยวิทยาเขตบางนา ดังต่อไปนี้

1. สมาชิกห้องสมุด ที่ยืมหนังสือและมีกำหนดส่งคืนตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. - 31 ส.ค. 2564 สามารถนำหนังสือมาคืนได้ตั้งแต่วันที่ 1-17 ก.ย. 2564 โดยไม่เสียค่าปรับ
          ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการหนังสือ ที่มีการค้างส่งคืนสำนักหอสมุดกลางได้ด้วยตนเอง
                    1) ทางเว็บไซต์ - https://library.lib.ru.ac.th/ (https://library.lib.ru.ac.th/) โดยเลือกเมนู "ตรวจสอบการยืม-คืน/ยืมต่อ" หรือ "View Your Library Record" ทางด้านขวาของหน้าจอ
                    2) ทางลิงก์ตรงเว็บไซต์ - https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx (https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx)

2. สมาชิกห้องสมุด (นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) ที่มีความจำเป็นต้องติดต่อกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้รับอนุญาตให้เข้าภายในมหาวิทยาลัยได้นั้น สามารถนำหนังสือมาคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติบริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)

3. สมาชิกห้องสมุด (นักศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง) สามารถยืมหนังสือได้โดยส่งคำขอยืมหนังสือที่มีความจำเป็นต้องใช้ โดยกรอกแบบฟอร์มส่งคำขอรายการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทางเว็บไซต์ https://www.lib.ru.ac.th (https://www.lib.ru.ac.th) (ลิงก์ตรง https://www.lib.ru.ac.th/services/bookrequest-form.php (https://www.lib.ru.ac.th/services/bookrequest-form.php))

(https://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id8101_2564-08-01-31_form-rulibrary-special-service.png)
[ คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ] (https://www.lib.ru.ac.th/services/bookrequest-form.php)

(https://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id8101_2564-08-01-31_howto-request-rulibrary-book.jpg)
ภาพ : การยืมออนไลน์ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน
จัดทำภาพโดย : หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ
(https://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id8101_2564-08-01-31_rulibrary-services-announce-s.jpg) (https://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id8101_2564-08-01-31_rulibrary-services-announce-m.jpg)
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php
(https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php)
หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx (http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx)
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf (http://ttps://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf)

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2130-8636

ประกาศที่เกี่ยวข้อง
• ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ปิดทำการสำนักหอสมุดกลางชั่วคราว (ฉบับที่ 5) (ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. 2564) [ คลิกอ่านประกาศ ] (https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8100.0)