RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ กันยายน 01, 2020, 10:40:24 AM

หัวข้อ: ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ กันยายน 01, 2020, 10:40:24 AM
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง ลงวันที่ 29 ก.ค. 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรุจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนตร์ จำนวน 1 อัตรา
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ดังนี้

          1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 อัตรา
                    1.1 นายปณดล วัฒนศิรางค์

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ [ คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ (https://bit.ly/3gR8zIJ) ]