RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ มิถุนายน 10, 2020, 03:54:40 PM

หัวข้อ: ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ มิถุนายน 10, 2020, 03:54:40 PM
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายปฏิบัติการ สังกัดสำนักหอสมุดกลาง

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายปฏิบัติการฯ

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ได้กำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

วัน เวลา สถานที่คัดเลือก
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักหอสมุดกลาง

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ [คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ (https://bit.ly/3h9Q6Zs)]