RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ มีนาคม 31, 2020, 09:48:17 AM

หัวข้อ: หนังสือมีกำหนดส่งคืนสำนักหอสมุดกลาง ในวันที่ 1-12 เม.ย. 2563 จะได้รับการยกเว้นค่าปรับในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ มีนาคม 31, 2020, 09:48:17 AM
เรียน ผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขยายระยะเวลาการส่งคืนหนังสือ โดยผู้ใช้บริการที่ยืมหนังสือมีกำหนดส่งคืนสำนักหอสมุดกลาง ในวันที่ 1-12 เม.ย. 2563 จะได้รับการยกเว้นค่าปรับในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการหนังสือ ที่มีการค้างส่งคืนสำนักหอสมุดกลางได้ด้วยตนเอง
          1. ทางเว็บไซต์ - http://library.lib.ru.ac.th/ โดยเลือกเมนู "ตรวจสอบการยืม-คืน/ยืมต่อ" หรือ "View Your Library Record" ทางด้านขวาของหน้าจอ
          2. ทางลิงก์ตรงเว็บไซต์ - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx (http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx)

ขออภัยในความไม่สะดวกประกาศที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ปิดทำการสำนักหอสมุดกลางชั่วคราว เพิ่มเติม (ตั้งแต่วันที่ 1-12 เม.ย. 2563) (https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=7944.0)
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพิ่มเติม (ตั้งแต่วันที่ 1-12 เม.ย. 2563) (http://www3.ru.ac.th/RuNews/newsru/viewNewsContent/1454)
3. ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ (ตั้งแต่วันที่ 18-31 มี.ค. 2563) (https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=7939.0)
4. ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การให้บริการในช่วงปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ (วันที่ 18-31 มี.ค. 2563) (https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=7940.0)