RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ กรกฎาคม 11, 2019, 05:07:10 PM

หัวข้อ: ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (งบประมาณแผ่นดิน)
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ กรกฎาคม 11, 2019, 05:07:10 PM
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (งบประมาณแผ่นดิน)

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงวันที่ 29 พ.ค. 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (งบประมาณแผ่นดิน) สายปฏิบัติการ ในอัตราที่ว่างของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยเปิดรับสมัครวันที่ 4 - 24 มิ.ย. 2562 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังเอกสารแนบ

[คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ (http://bit.ly/2S90Paq)]