RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ เมษายน 11, 2019, 02:09:12 PM

หัวข้อ: วันที่ 21, 25 และ 26 เม.ย. 2562 (ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลาประมาณ 04.00 น. ของเช้าวันถัดไป) มีการดับกระแสไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ เมษายน 11, 2019, 02:09:12 PM
วันที่ 21, 25 และ 26 เม.ย. 2562 (ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลาประมาณ 04.00 น. ของเช้าวันถัดไป)
มีการดับกระแสไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง


ตามที่การไฟฟ้านครหลวง ขออนุญาตดับไฟฟ้า
เพื่อดำเนินงานย้ายสายส่งใต้ดิน BAT698 หลบการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ถนนรามคำแหง

มีความความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า
จึงมีผลให้อาคาร และพื้นที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งหมด ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้

โดยจะดับกระแสไฟฟ้าตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้
     • วันที่ 21 เม.ย. 2562 เวลา 22.00 - 04.00 น. (ของเช้าวันถัดไป)
     • วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 22.00 - 02.00 น. (ของเช้าวันถัดไป)
     • วันที่ 26 เม.ย. 2562 เวลา 22.00 - 04.00 น. (ของเช้าวันถัดไป)

ทั้งนี้ จะส่งผลให้เว็บไซต์ และบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของสำนักหอสมุดกลาง
[อาทิเช่น เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง, ระบบยืมต่อด้วยตนเอง, บริการ Proxy Server และบริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) เป็นต้น]
ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันและเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวก