การส่งคืนหนังสือและกำหนดการเปิดปิด

เริ่มโดย 6019112003, เมษายน 30, 2020, 01:40:15 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เรียน  ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. ผมมีหนังสือที่ต้องส่งคืนวันที่ 1 พค. 2563 แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดไปยังกรุงเทพมหานครได้(ผมอยู่ที่ต่างจังหวัด)
2. กำหนดการเปิด ปิด ห้องสมุดเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรบ้าง  ยังคงปิดต่อหรือไม่

สวัสดีค่ะ

ตามที่สำนักหอสมุดกลางได้ประกาศปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายวันปิดทําการมหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็นการชั่วคราวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 และให้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2563 ค่ะ

ในส่วนของการส่งคืนหนังสือ ขอให้ผู้ใช้บริการมาดำเนินการเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดทำการตามปกติค่ะ