วิทยานิพนธ์"การศึกษาหรือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" โดยคุณ wanlaykha

เริ่มโดย sansita, มิถุนายน 06, 2013, 05:45:02 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ที่สำนักหอสมุดกลางมีวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้องและใกล้เคียงกับ "การศึกษาหรือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" โดยการสืบค้นพบรายชื่อทั้งหมด 74 รายชื่อ ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้ามาดูตัวเล่มจริงได้ที่ สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 1 อาคาร 3
**ตัวอย่างวิทยานิพนธ์**
สมรัก บูรณะ. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รายวิชาชีววิทยาระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการเรียนปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. 2551 /ม.ร. ส2771 2551
พัชรพัชร์ สุทธิอรรคเวช. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเกษมสันต์บริหารธุรกิจระหว่างกลุ่มที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือและกลุ่มที่ใช้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ. 2552 /ม.ร. พ5172 2552
สุดใจ เลือดกระโทก. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง คำนาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการเรียนแบบปกติ.2553 / ม.ร. ส7662 2553
***รายชื่อวิทยานิพนธ์ทั้งหมดส่งให้ทางอีเมลล์นะคะ***