รบกวนหาบทคัดย่อครับ

เริ่มโดย kyopi81, ตุลาคม 03, 2009, 04:49:26 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้
ขัตติยา รัตนดิลก. "ลักษณะทางสังคมจิตใจ ของเยาวชนผู้กระทำผิดซ้ำ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง : ศึกษากรณีบ้านกรุณาและบ้านปรานี." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.
CALL NO. : Thesis Thai114 2539

ผมลองหาในเนตดูมันไม่มีลงใน thailis หรือในห้องสมุดมหิดลครับ แล้วถ้าจะให้ไปห้องสมุดมหิดลเพื่อบทคัดย่อ 1 หน้า ก็ไม่คุ้มต้นทุน
ไม่ทราบพอจะช่วยให้ได้หรือไม่ครับ

ขอบคุณครับ

สวัสดีคะ
สามารถใช้บริการยืมระหว่าห้องสมุดที่ อาคาร 3 ชั้นลอย เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดล แฟกซ์บทคัดย่อมาให้ และเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบการยืมระหว่างห้องสมุด

สวัสดีคะ
          ขอเพิ่มเติมข้อมูลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์สามารถดูข้อมูลได้จาก วารสารจิตวิทยาคลินิก 2539 ; 27(2) : 50-60. (บทความ)ที่ห้องสมุดเราไม่มีฉบับนี้ ที่สำนักหอสมุดกลาง มศ.ว ประสานมิตรมีวารสารฉบับนี้คะ