รบกวนหาเรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ค่ะ

เริ่มโดย mywings, สิงหาคม 17, 2009, 09:20:17 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สวัสดีค่ะ ครั้งนี้ต้องมารบกวนอีก

เป็นงานของตัวเองเลยค่ะ
คือจะทำหัวข้อเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ค่ะ
รบกวนพี่ช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกการประชาสัมพันธ์องค์กร
ประเภทพวกห้องสมุด  มหาวิทยาลัย  หรือองค์กรการศึกษาอื่นๆ
เน้นพวกเครื่องมือ เทคโนโลยี และช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ค่ะ

ส่วนตัวได้มาบางส่วนแล้วค่ะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยตรงกับที่ต้องการสักเท่าไหร่

รบกวนด้วยนะคะ........ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีคะ
   หัวข้อเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ไม่ทราบว่าจะทำวิทยานิพนธ์ใช่หรือไม่ได้ส่งรายชื่อวิทยานิพนธ์และที่ลงเป็นบทความ มาให้ศึกษาหรือเป็นแนวทางในการค้นหาข้อมูล ลองศึกษาจากบทที่ 2 (วรรณกรรม) และบรรณานุกรมท้ายและหาข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมที่เป็นปัจจุบัน ทั้ง 9 เรื่องสามารถสืบค้นฉบับเต็มได้ที่ ฐานข้อมูล Digital Collection ไม่สามารถแนบไฟล์ให้ได้ค่ะ หากต้องการ CDวิทยานิพนธ์ทั้งหมดนี้แจ้งกลับให้ทราบด้วย เสียค่าใช้จ่าย 20 บาท(รับได้ที่ อโณชา ชั้นลอย อาคาร 3) และถ้าเรื่องที่ส่งมาให้ยังไม่ตรงขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยคะ

จรัสศรี ปักกัดตัง . (2542). การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ และทัศนคติของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตของหน่วยงานภาครัฐ
             (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ชาลินี สุวรรณภาษิต. 2542. การเขียนบทโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด.

นัสฤมล มาเจริญ. (2550). การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย (มหาวิทยาลัยบูรพา)

โชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร. (2544). กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ตเพื่อการจัดงานแสดง  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จรัสศรี ปักกัดตัง. (2542). การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ และทัศนคติของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตของหน่วยงานภาครัฐ
   (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
นิภาพร ยิ้มสร้อย. (2546). การออกแบบเว็บเพจเพื่อการประชาสัมพันธ์กองบัญชาการศึกษา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ปิยะพักตร์ สินบัวทอ. (2541). การประชาสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ต. (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ปิยะพักตร์ สินบัวทอ. (2542).  ห้องสมุดกับการประชาสัมพันธ์. (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

อรวรรณ พรเจริญ. (2547). การสร้างเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ : กรณีศึกษาภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย.
          (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)