Ask a Librarian : บรรณารักษ์จะค้นหาคำตอบ และตอบคำถามในกระทู้ของท่านภายใน 48 ชั่วโมง
     หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2310-8646 และ 0-2310-8648
     e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง ลงวันที่ 29 ก.ค. 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรุจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนตร์ จำนวน 1 อัตรา
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ดังนี้

          1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 อัตรา
                    1.1 นายปณดล วัฒนศิรางค์

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ [ คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ ]
92
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปิดบริการ วันที่ 4-7 ก.ย. 2563
เนื่องในวันหยุดราชการพิเศษเพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ 2 วัน ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563
โดยอาศัยความตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการใช้สำนักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2534 ข้อ 16

ขออภัยในความไม่สะดวก

The Ramkhamhaeng University Library will be closed on 4-7 Sep 2020.
We apologize for any inconvenience this may cause.

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf


[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


93
Ask a Librarian / Re: หาหนังสืออ่าน
« กระทู้ล่าสุด โดย Thanos1997 เมื่อ สิงหาคม 26, 2020, 09:22:45 AM »
สวัสดีครับ ขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับ
94
เนื่องจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ขณะนี้โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ เพื่อให้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีความจำเป็นต้องปิดบริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติในวันที่ 17 ส.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เพื่อทำการตรวจสอบระบบก่อนเริ่มใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ในวันที่ 18 ส.ค. 2563

ทั้งนี้ อาจส่งผลให้บางส่วนของฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด และฐานข้อมูลดรรชนีบทความวารสารและเอกสาร (http://library.lib.ru.ac.th) ได้แก่

          1. สืบค้นหนังสือ, ชื่อวารสาร, วิทยานิพนธ์ และอื่นๆ
          2. สืบค้นดรรชนีบทความวารสารและเอกสาร
          3. ตรวจสอบการยืม-คืน/ยืมต่อ
          4. แนะนำหนังสือ (สมาชิก)
          5. ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
          6. รายชื่อหนังสือใหม่
          7. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ไม่สามารถใช้งานได้ในวันที่ 17 ส.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. และงดให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในวันที่ 18 ส.ค. 2563

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
95
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 14 ส.ค. 2563 (ให้บริการเวลา 08.30 - 16.30 น.)
เพื่อดำเนินการฉีดสารเคมีกำจัดแมลง จะมีควันและกลิ่นซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้บริการ

ขออภัยในความไม่สะดวก


[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

96
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ลักษณะลูกจ้างประจำ) สายปฏิบัติการ สังกัดสำนักหอสมุดกลาง


[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]
97
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปิดบริการ
วันที่ 12 ส.ค. 2563
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf
98
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ


[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดเวลาเปิด-ปิดบริการ ดังนี้

     วันจันทร์ - ศุกร์
          อาคาร 1 ชั้น 1 - 2  เวลา08.30 - 21.00 น.
          อาคาร 1 ชั้น 3 และ 4  เวลา08.30 - 18.30 น.
          อาคาร 2 ชั้น 1 และ 2  เวลา08.30 - 18.30 น.
          อาคาร 3 ชั้น 1 - 3  เวลา08.30 - 18.30 น.

     วันเสาร์ - อาทิตย์
          อาคาร 1 ชั้น 1 - 4    เวลา08.30 - 16.30 น.
          อาคาร 2 ชั้น 1 และ 2  เวลา08.30 - 16.30 น.
          อาคาร 3 ชั้น 1 - 3  เวลา08.30 - 16.30 น.

เนื่องจากการกำหนดมาตราการเว้นระยะห่างฯ ส่งผลให้พื้นที่บริการนั่งอ่านหนังสือมีจำนวนจำกัด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยต้องแสดงบัตรแสดงตนทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ


ภาพโดยหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ

ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     1. คัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย ขณะตรวจวัดอุณหภูมิ อุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส เข้าห้องสมุดได้
     2. Check-in ลงชื่อหรือลงทะเบียนเข้าใช้ห้องสมุดด้วยไทยชนะ
     3. เว้นระยะห่าง รักษาระยะห่างจากคนรอบข้าง อย่างน้อย 1-2 เมตร
     4. รักษาความสะอาด หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ล้างมือ
     5. Check-out ลงชื่อหรือ Check-out ไทยชนะก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8636

ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง เวลาเปิด-ปิดให้บริการ ประกาศ ณ วันที่ 23 มิ.ย. 2563 [ คลิกอ่าน ]
ปรับเปลี่ยนการให้บริการ ณ อาคาร 1 เนื่องจากมีการซ่อมแซมหลังคา พื้น และเพดาน อาคาร 1 ชั้น 5 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 จนกว่าการซ่อมแซมจะแล้วเสร็จ) ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 [ คลิกอ่าน ]
99
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

กำหนดการต่างๆ ภายในงานมีดังนี้


[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


100
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 6 ส.ค. 2563
เนื่องจากมีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบบริการอย่างสร้างสรรค์

ขออภัยในความไม่สะดวก

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf


[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]
หน้า: 1 ... 8 9 [10]