Ask a Librarian : บรรณารักษ์จะค้นหาคำตอบ และตอบคำถามในกระทู้ของท่านภายใน 48 ชั่วโมง
     หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2310-8646 และ 0-2310-8648
     e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th

Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
91
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 9 เม.ย. 2564
โดยจะเปิดให้บริการเวลา 8.30-16.30 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdfประกาศที่เกี่ยวข้อง
• วันที่ 10-11 เม.ย. 2564 สำนักหอสมุดกลาง ปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ
• วันที่ 12-15 เม.ย. 2564 สำนักหอสมุดกลาง ปิดให้บริการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
92
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดให้บริการ วันที่ 6 เม.ย. 2564 เนื่องในวันจักรี

The Ramkhamhaeng University Library
will be closed
on 6 April 2021 for Chakri Day.

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

ขอบคุณที่ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]
93
เรียนคุณชุติมา

ทางสำนักหอสมุดกลาง ได้แจ้งไปที่สถาบันคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบและแก้ไข ให้แล้วค่ะ

ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง : e-Books, Ramkhamhaeng University (http://e-book.ru.ac.th/)
นักศึกษาสามารถแจ้งโดยตรง ได้ที่

สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108845 หรือ Facebook : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วัชรา รณ์
94
เรียน คุณชุติมา

สำนักหอสมุดกลางอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดหาร้านค้าเพื่อให้บริการถ่ายเอกสารที่ห้องสมุด
หากนักศึกษาต้องการใช้หนังสือ สามารถยืมหนังสือไปถ่ายได้ที่คณะมนุษยศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ได้ค่ะ ราคาค่าถ่ายเอกสารหน้าละ 0.50 บาท ค่ะ หากถ่ายเอกสารเป็นจำนวนมากราคาก็ลดลงไปอีกค่ะ

ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

วัชราภรณ์
95
ห้องสมุดมีบริการ ถ่ายเอกสารโดยไม่ต้องยืมหนังสือออกนอกห้องสมุดมั้ยคะ ถ้ามีราคาประมาณเท่าไหร่คะ
96
จะเข้าไปอ่านตำราวิชา law3034 แล้วเปิดไม่ได้ค่ะ
มันขึ้นว่าต้องใช้ flash player เปิดตลอดเลยค่ะ แต่ flash player มันยุติการให้บริการไปแล้วเลยใช้ไม่ได้แล้ว เปิดดูยังมีตำราอีกหลายวิชาเลยที่เป็นแบบเดียวกันนี้ค่ะ พยายามเปลี่ยน browser ที่ใช้แล้วก็เปิดไม่ได้ รบกวนช่วยแก้ไขให้ทีค่ะ
97
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอเรียนเชิญ บุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมกิจกรรมแคมเปญ 60+Earth Hour 2021
"ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน"

โดยปิดไฟที่ไม่จำเป็นในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น.ร่วมกิจกรรมฯ ผ่านช่องทางออนไลน์โดยสแกนคิวอาร์โค้ด
98
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ปิดให้บริการนอกเวลาราชการกรณีพิเศษ

เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง จะเข้าดำเนินการติดตั้งตู้แผงสวิตช์ไฟรวม
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 มี.ค. 2564 เวลา 18.30 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 มี.ค. 2564 เวลา 17.00 น.
และจะต้องทำการตัดระบบกระแสไฟฟ้าทั้งหมดในอาคาร 3 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน

จึงขอปิดพื้นที่ให้บริการอาคาร 3 ในวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 มี.ค. 2564
ผู้เข้าใช้บริการสามารถยืมหนังสือของอาคาร 3 ในวันดังกล่าวได้
โดยติดต่อกับบรรณารักษ์ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน (ชั้น 1 อาคาร 1)


ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

99
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะทำการเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีมติให้กำหนดแนวทางและมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเห็นว่าคิดทางสถานการณ์ขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นฯ

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงขอเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป (รวมห้องสมุดวิทยาเขตบางนา โดยการเปิดและปิดให้บริการ เป็นไปตามที่ห้องสมุดวิทยาเขตบางนากำหนด) โดยเปิดให้บริการดังต่อไปนี้

     วันจันทร์ - ศุกร์
          อาคาร 1 เปิดให้บริการเวลา 08.30 - 21.00 น. (ยกเว้นชั้น 3 และ 4 เปิดให้บริการเวลา 08.30 - 18.30 น.)
          อาคาร 2 และอาคาร 3 เปิดให้บริการเวลา 08.30 - 18.30 น. (ยกเว้นชั้น 4 อาคาร 3 เปิดให้บริการเวลา 8.30 - 16.30 น.)

     วันเสาร์ - อาทิตย์
          ทุกอาคาร (อาคาร 1, อาคาร 2 และอาคาร 3) เปิดให้บริการเวลา 08.30 - 16.30 น.

*ทั้งนี้ ยังขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการเฉพาะนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยต้องแสดงบัตรแสดงตนทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ และต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองฯ ตามประกาศ - https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8054.0

ขออ ัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]


100
วันที่ 13 มี.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 04.00 น. (ของเช้าวันถัดไป) มีการดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งหมด เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาสายส่งขนาด 69 KV บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทั้งนี้ จะส่งผลให้เว็บไซต์ และบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของสำนักหอสมุดกลาง [อาทิเช่น เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง, ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC), ระบบยืมต่อด้วยตนเอง, บริการ Proxy Server และบริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) เป็นต้น] ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันและเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Pages: 1 ... 8 9 [10]