RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ มกราคม 07, 2022, 08:31:26 AM

หัวข้อ: ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การให้บริการในช่วงงดใช้พื้นที่บริการภายในอาคาร (วันที่ 4-14 ม.ค. 2565)
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ มกราคม 07, 2022, 08:31:26 AM
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การให้บริการในช่วงงดใช้พื้นที่บริการภายในอาคาร (วันที่ 4-14 ม.ค. 2565)

ด้วยสำนักหอสมุดกลาง ประกาศงดใช้พื้นที่บริการภายในอาคาร ตั้งแต่วันที่ 4-14 ม.ค. 2565 โดยให้บริการในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการที่ต้องการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง จึงได้ออกมาตรการการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง และห้องวิทยาเขตบางนา ดังต่อไปนี้

1. สมาชิกสำนักหอสมุดกลาง ที่ยืมหนังสือและมีกำหนดส่งคืนตั้งแต่วันที่ 4-16 ม.ค. 2565 สามารถนำหนังสือมาคืนได้ตั้งแต่วันที่ 17-31 ม.ค. 2565 โดยไม่เสียค่าปรับ
          ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการหนังสือ ที่มีการค้างส่งคืนสำนักหอสมุดกลางได้ด้วยตนเอง
                    1) ทางเว็บไซต์ - https://library.lib.ru.ac.th/ (https://library.lib.ru.ac.th/) โดยเลือกเมนู "ตรวจสอบการยืม-คืน/ยืมต่อ" หรือ "View Your Library Record" ทางด้านขวาของหน้าจอ
                    2) ทางลิงก์ตรงเว็บไซต์ - https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx (https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx)

2. สมาชิกสำนักหอสมุดกลาง (นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) ที่มีความจำเป็นต้องติดต่อกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้รับอนุญาตให้เข้าภายในมหาวิทยาลัยได้นั้น สามารถนำหนังสือมาคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)

3. สมาชิกสำนักหอสมุดกลาง (นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) สามารถยืมหนังสือได้ โดยส่งคำขอยืมหนังสือที่มีความจำเป็นต้องใช้ โดยกรอกแบบฟอร์มส่งคำขอรายการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทางเว็บไซต์ https://www.lib.ru.ac.th (https://www.lib.ru.ac.th) (ลิงก์ตรง https://www.lib.ru.ac.th/services/bookrequest-form.php (https://www.lib.ru.ac.th/services/bookrequest-form.php))

(https://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id8128_2565-01-04-14_form-rulibrary-special-service.png)
[ คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ] (https://www.lib.ru.ac.th/services/bookrequest-form.php)

(https://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id8128_2565-01-04-14_howto-request-rulibrary-book.jpg)
ภาพ : การยืมออนไลน์ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน
จัดทำภาพโดย : หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ


รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ
(https://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id8128_2565-01-04_rulibrary-special-service-s.jpg) (https://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id8128_2565-01-04_rulibrary-special-service-m.jpg)
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม ]

ประกาศที่เกี่ยวข้อง
◘ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง งดใช้พื้นที่บริการภายในอาคาร ตั้งแต่วันที่ 4-14 ม.ค. 2565
          - https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8127.0 (https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8127.0)